Предстоящи събития

Институт „Берхард Ахтерберг“: Индивидуална, Семейна и Групова Психотерапия

стартира

ОБУЧЕНИЕ ПО СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ

(Системен подход)

Град Варна

Институт „Берхард Ахтерберг“: Индивидуална, Семейна и Групова Психотерапия e пълноправен член на Камарата на Обучителните Институти (TIC) към Европейската Асоциация по Фамилна Терапия EFTA и Европейската Федерация на Психодрама Обучителните Организации FEPTO.

Обучението започва на 31.03.2019г. година в 9:30 в гр. Варна, в Психологичен Център S.O.V.A., ул. Александър Дякович 45.

Обучението се провежда един уикенд в месеца – предварително уточнени с групата съботи и недели.

Системният подход освен, че е метод който се използва при консултиране на двойки и семейства, е отлично приложим в индивидуалната психотерапия и консултиране на организации.

Поканени са тези които проявяват интерес към темата; придобили са или са в процес на придобиване на минимум бакалаварска степен във висшето си образование; имат група за личен опит или са склонни да участват в такава успоредно с обучението и имат навършени минимум 23 години.

 • Местата са ограничени. След запълване на бройката нови студенти няма да се допускат.
 • Провежда се индивидуално интервю с всеки участник с цел информация и оценка.
 • Оптималният брой участници е 12-18 в група.
 • Групите са затворени, за да се постигне добра кохезия и непрекъснатост в работата.

 

СЕРТИФИКАТ
Обучителната програма е реализирана според стандартите на Европейската Асоциация по психотерапия (ЕАП), Европейската Асоциация по Фамилна Терапия (ЕФТА) и Българската Асоциация по Психотерапия (БПА) и дава възможност за получаване на Национален сертификат, вписване в регистъра на психотерапевтите към БПА и в бъдеще сертификат на ЕАП.

Сертифициране:

След втората година (пет семестъра) на обучение в системна фамилна и брачна психотерапия, след успешно положени изпити и практически стаж- СИСТЕМЕН ФАМИЛЕН И БРАЧЕН КОНСУЛТАНТ.

След пет години ( девет семестъра) на обучение и завършен цялостен курс от 1500 обучителни часа ислед успешно положени изпити и практически стаж – обучаемите ще получат сертификат за СИСТЕМЕН ФАМИЛЕН И БРАЧЕН ПСИХОТЕРАПЕВТ.

ОБУЧИТЕЛИ
Георги Антонов Антонов:

v Основател и съпредседател на Институт „Бернхард Ахтерберг”.

v Магистър по психология – СУ „Св. Климент Охридски”

v Специалност по Клинична психология – Медицински университет, София.

v Психодрама терапевт – дипломиран към Институт по психодрама Елла Мей Шерън, Кьолн, Германия

v Фамилен психотерапевт – дипломиран към Лондонски институт по фамилна психотерапия.

 

Екип на института и гост преподаватели също ще взимат участие в обучителната програма на определени етапи.

 

Цена на Обучението:

150лв. – за една събота и неделя

 

За допълнителна информация:

Институт „Берхард Ахтерберг“

 

За въпроси свързани с участието в обучението:

Психологичен Център S.O.V.A.

 

Записване за Обучението:

тел: 0895763555

E-mail: office@sovapsychologist.comИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ

„Бернхард Ахтерберг“

Пълноправен член на Камарата на Обучителните Институти към Европейската Асоциация по Фамилна Терапия EFTA  и Европейската Федерация на Психодрама Обучителните Организации FEPTO

http://moreno-bg.com/

ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР В ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(27 и 28 октомври 2018 г.)

 ВОДЕЩ: Chantal Nève-Hanquet

Предизвикателствата (в процеса на подпомагането) на Колективната Интелигентност.

Обучители, фасилитатори, консултанти, психотерапевти, специалисти по „коучинг“, мениджъри – Вие бихте желали да динамизирате и да окуражите своите групи и екипи, в процеса на работа? Бихте желали да подкрепите и да развиете креативността, уменията и колективната интелигентност на вашите екипи?

Ето някои от въпросите, на които семинарът на Шантал Нев ще ни позволи да потърсим заедно преживелищни отговори:

 • Как да стимулираме индивидуалната и груповата креативност?
 • Как да позволим на процесите в групата да създадат невидимата динамика на съвместността, превръщаща груповото преживяване в нещо повече от простия сбор от участниците?
 • Как да подкрепим работата по вътрешните нагласи и отваряне към другия, към емпатията и към съпричастността в работния и професионален контекст, така че съвместната дейност да стане източник на допълнителна „сила“ за всеки, както и за групата, като цяло?

Когато преподаваме, обучаваме, развиваме нагласи, провеждаме тренинг или осъществяваме психотерапевтична работа, ние съпровождаме индивиди, двойки и групи в техните изследвания, търсения и развитие, и се нуждаем от творчески идеи и иновативни интервенции, позволяващи да мобилизираме креативния потенциал на участниците в дълбочина.

Подходът за стимулиране и подпомагане на Спонтанността и на Колективната Интелигентност, разработван и апробиран през годините от  Шантал Нев и екип, се основава главно върху действените психологични методи на индивидуална и групова работа, и се фокусира върху непосредствения преживелищен аспект на взаимодействието – „тук и сега“.

Тялото, движението, емоциите, символните измерения и образните представи са стимулирани в този процес на търсене на стратегически решения. Моделът „Действие-Представи-Промяна“ (ARC©) (Action-Representations-Changement) развиван от Шантал Нев, е насочен именно към стимулиране на професионалния потенциал както на специалистите от помагащите професии, така и на всички професионалисти, работещи с хора, както и на всички интересуващи се от човешките взаимоотношения, и подпомага себеразбирането, спонтанността и изобретяването и прилагането на интервенции, които да генерират, подкрепят и развиват промяната.

С помощта на психодраматичния метод и на подходът ARC,  Шантал Нев ни предлага да ни съпровожда в изследването и развитието на:

 • 9 вътрешни нагласи за стимулиране, улесняване и подобряване на комуникацията;
 • 7 ключови въпроса за активизиране на колективната интелигентност;
 • 5 действени техники за разширяване на полето на възможностите;
 • както и да дискутира конкретни приложения на теоретичните и практическите аспекти на представените подходи и техники.

(Chantal Nève-Hanquet, Agathe Crespel, Faciliter l’Intelligence Collective, Groupe Eyrolles, 2018)

Семинарът е отворен за всеки, желаещ да направи по-живи своите професионални интервенции и предполага активното лично включване на всеки участник в процеса на съвместната работа.

Семинарът ще се проведе на:

27 октомври 2018г.(събота)  10.00ч. – 18.00ч.

28  октомври 2018г.(неделя) 09.00ч. – 14.00ч.

х-л “Алегро” гр. Велико Търново

Семинарът е с ограничен брой участници!

 Такса:

Ранно записване: до 08.10.2018г. – 100лв.

Късно записване: до 15.10.2018г. – 120лв.

 

Моля, изпращайте Вашите заявки  за участие на

Саша Димова  e-mail: saschadi@abv.bg  тел. 0887 97 67 08

 

Заплащането можете да направите в брой при:

Саша Димова(Велико Търново) – 0887 97 67 08

Анелия Калчева (Варна) – 0895 53 12 14

Анастасия Русева (София) – 0898 43 49 39

Както и по банков път:

Първа Инвестиционна Банка (ПИБ)

IBAN: BG66FINV915010UB051184

BIC: FINV BGSF

Джи Ей – АНТ ЕООД

Основание за плащане: участие в семинар Шантал Нев

Напишете си трите имена!

––––––––––––––––––––––––––––––––-

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ

„Бернхард Ахтерберг“

Пълноправен член на Камарата на Обучителните Институти към Европейската Асоциация по Фамилна Терапия EFTA  и Европейската Федерация на Психодрама Обучителните Организации FEPTO

http://moreno-bg.com/

ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР В ГРАД ВАРНА

СПРАВЯНЕ СЪС СТРЕС ПРИ КРИТИЧНИ ИНЦИДЕНТИ

/СИСТЕМНА АНТИКРИЗИСНА РАБОТА. ДИФУЗИЯ И ДЕБРИФИНГ/

            Ефективното справяне със стрес при критични произшествия изисква три компонента:

 • обучение в курс преди произшествието в механизмите на демобилизацията, дифузия и дебрифинг при критични произшествия;
 • създаване на професионална мрежа и механизми за организационна политика за справяне със стрес при критични произшествия;
 • обучение за работа с клиент, преживял стрес /кризисна интервенция/.

 

Дифузията възниква като краткотрайна подкрепа в първите часове (най-добре до осмия час) след травматичното събитие. Целта е бърза редукция на интензивните реакции възникнали по време на инцидента и „нормализиране“ на преживяванията на хората. При навременна намеса може да се елиминира нуждата от дебрифинг при повечето от участниците.

Дебрифинга се развива като менажиране на преживяванията следствие на критични стресови инциденти още от времето на Първата световна война. След войните вниманието се насочва към работа с хора преживели масови бедствия, насилие, критични инциденти или свидетели на такива. През 80 –те години на 20 век са систематизирани концепциите за провеждане на такъв тип системна кризисна интервенция като са описани и нейните фази.

Обучителният курс се провежда чрез лекции, ролеви игри и техники от действени методи за формиране на сътрудничещ интерактивен стил в група, в която ще се провежда учене чрез непосредствено преживяване, участие в интервенция,  работа в малки групи под супервизия, дискусионни анализи.

Времетраене на курса: 18 академични часа, разположени в три дни:

29.06.2018 г. /петък/ 18 – 20 часа

30.06.2018 г. /събота/ 9.30 – 18 часа

01.07.2018 г. /неделя/ 9.30 – 13 часа     

Къде: Град Варна,  кв. Чайка, Конферентна зала на хотел „Best Western Park Hotel“,

Водещи курса:

Георги Антонов – клиничен психолог, психотерапевт

Анелия Василева – магистър по психология, психотерапевт

Цена: До 26.06.2018 /вторник/ включително – 160 лв.

След 26.06.2018 или на място – 180лв.

 

Таксата може да внесете на:

Първа Инвестиционна Банка (ПИБ)

IBAN: BG66 FINV 9150 10UB 0511 84
BIC: FINV BGSF

Джи Ей – АНТ ЕООД

Напишете трите си имена и основание: Семинар Дебрифинг Варна. За желаещите фактура на организация, моля изпратете данни на: morenobg@abv.bg до 26.06.2018г.

Таксата може да се плати и в гр.Варна на Анелия Калчева (координатор на ИПИГП ) – тел. 0895 53 12 14

МЕСТАТА СА ОГРАНИЧЕНИ. АКО СЕМИНАРА ПРЕДСТАВЛЯВА ИНТЕРЕС ЗА ВАС МОЛЯ НАПРАВЕТЕ СВОЯТА РЕЗЕРВАЦИЯ ПО-РАНО

За повече информация и записване се обадете на Анелия Калчева – 0895 53 12 14

Таксата включва:

 • Наем зала
 • Обяд в събота
 • Кафе пауза
 • Сертификат /такса Институт/
 • Разноски и хонорари на екипа

 

–––––––––––––––––––––––––––

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ

„Бернхард Ахтерберг“

Пълноправен член на Камарата на Обучителните Институти към Европейската Асоциация по Фамилна Терапия EFTA  и Европейската Федерация на Психодрама Обучителните Организации FEPTO

http://moreno-bg.com/

Обучителна група за психодрама – асистент

Велико Търново

Групата е за всички професионалисти, които желаят да придобият знания и умения за работа с терапевтичния метод Психодрама.

Обучаващите се задълбочават своето развитие по посока на автономност и лична зрялост. Започват да овладяват основните елементи и инструменти на психодраматичната работа.

Задължително условие е кандидатите да са преминали участие в Група за личен опит (250часа).  Приемат се и участници, преминали такива групи през друга терапевтична парадигма.

След приключване на обучението, получавате сертификат за психодрама-асистент от ИПИГП“Бернхард Ахтерберг“.

Срещите са веднъж месечно (един уикенд) в продължение на 2,5г. – 3г. (600 академични часа)

Групата ще стартира на 31.03. – 1.04.2018г. при минимум 10 участници.

Цена на един обучителен модул: 100лв.

Обучители: Саша Димова, Татяна Енчева – психолози, психодрама терапевти
Супервизори: Анелия Василева, Георги Антонов

За допълнителна информация и записване: 
Саша Димова – тел.0887 97 67 08; e-mail: saschadi@abv.bg

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ

„Бернхард Ахтерберг“

Пълноправен член на Камарата на Обучителните Институти към Европейската Асоциация по Фамилна Терапия EFTA  и Европейската Федерация на Психодрама Обучителните Организации FEPTO

http://moreno-bg.com/

Психодраматична група за себепознание и личен опит

Град  Бургас

Предстои стартирането на група за личен опит вече и в Бургас; първа и задължителна стъпка в професионалното развитие за специалисти и студенти в сферата на помагащите професии (психолози, социални работници, педагози, логопеди и др.), които желаят да продължат обучението си  в областта на психотерапията.

Участниците в групата имат възможност:

 • Да придобият едно по – задълбочено познание за собствения си психичен и емоционален свят
 • Да изследват значими за тях въпроси
 • Изградени работещи и неефективни стратегии в поведението си, както и да пробват нови такива
 • Социалните роли, в които влизат
 • Да разберат повече за семейните си модели и влиянието им върху формирането на взаимоотношенията в живота на личността
 • Да се запознаят с възможностите и широкото приложение на психодрамата в различни аспекти

 

Продължителност на обучението – 250 академични часа разпределени в рамките на една календарна година.

Групата ще работи веднъж месечно – събота и неделя, съобразено идоговорено с възможностите на участниците.

Обучението стартира на 24 и  25 март 2018 година

Водещ: Десислава Радева – клиничен психолог и дипломиран психодрама – терапевт от Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия „Бернхард Ахтерберг“, гр. София. Институтът е пълноправен член на FEPTO – Европейската Федерация на Психодрама Обучителните организации

 Супервизор на групата: Георги Антонов – клиничен психолог, психотерапевт, психодрама-обучител и супервизор, съпредседател на и основен обучител в ИПИГП ”Бернхард Ахтерберг”.

На успешно завършилите се издава сертификат и се осигурява възможност за продължаване в следващо обучително ниво.

Включването в групата става след провеждане на индивидуално интервю.

Цена: 80 лв на уикенд (в цената се включва такса Институт, наем на зала, хонорари на обучителите, материали, сертификат)

За информация и записване: Десислава Радева, тел. 0888 871 3371, email: radeva.dessislava33@gmail.com

 

––––––––––––––––––––––––––––––––

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ

„Бернхард Ахтерберг“

Пълноправен член на Камарата на Обучителните Институти към Европейската Асоциация по Фамилна Терапия EFTA  и Европейската Федерация на Психодрама Обучителните Организации FEPTO

http://moreno-bg.com/

Психодраматична група за себепознание и личен опит

Гр. СОФИЯ

Предстои стартирането на деветата ни психодраматична група за себепознание и личностно развитие, в която ще имате възможност:
• Да научите повече за своите личностни характеристики, качества и особености;
• Да опознаете повече своите мисли, емоции и действия;
• Да разберете повече за начините си на взаимодействие с другите, за семейните си     модели или как реагирате в групов контекст;
• Да опитате нови модели за справяне с различни ситуации;
• Да експериментирате с разнообразни житейски роли;
• Да погледнете важните ситуации в живота ви от различна гледна точка;
• Да получите отговори на значими за вас въпроси.

В основата на обучението е преживелищният опит на участниците и ролевите игри, чрез които се стимулира спонтанността, креативността и автентичната същностна изява. Психодрамата ще си партнира със средствата на системния подход и арт терапията.
Тази група е основата за професионалисти и студенти в сферата на помагащите професии /психолози, социални работници, педагози, логопеди и др./, които желаят да продължат обучението си за психодрама-терапевт.

Водещи: Мариела Михайлова – клиничен психолог и психодрама-терапевт
                  Теодора Гергинова – клиничен психолог и психодрама-терапевт
Дипломирани психодрама-терапевти от Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия „Бернхард Ахтерберг“, гр. София (член на FEPTO – европейската федерация по психодрама) с основен обучител и супервизор Георги Антонов.
Продължителност на обучението – 250 академични часа в рамките на една календарна година.
Времето за провеждане на групата ще бъде веднъж месечно събота и неделя, договорено и съобразено с възможностите на участниците.

Включването в групата става след попълване на заявление за участие и провеждане на индивидуално интервю, което е безплатно.

Групата ще стартира  декември 2017 г. в гр. София

За повече информация и записвания:
Теодора Гергинова – 0898751694; teodora_gerginova@abv.bg
Мариела Михайлова – 0899995944; mariela1@abv.bg

–––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ

„Бернхард Ахтерберг“

Пълноправен член на Камарата на Обучителните Институти към Европейската Асоциация по Фамилна Терапия EFTA  и Европейската Федерация на Психодрама Обучителните Организации FEPTO

http://moreno-bg.com/

Организира обучение по ПСИХОДРАМА (за квалификация психодрама-асистент и психодрама терапевт) в град Варна

(Групата е запълнена и не се приемат повече членове)

 

В България обучението по психодрама и действени методи е съобразено с набор от общи критерии или стандарти, които поставят високи изисквания към кандидатите за тази квалификация. Целта на подобни изисквания е както да предпазят метода от некоректна употреба и изопачаване, така и да гарантират, че професионалистите, които го прилагат ще го правят по един компетентен и отговорен начин.

Психодрамата е професионална квалификация, която се придобива извън и независимо от университетите – обикновено след като човек е завършил висшето си образование в една или друга професионална област. За разлика от други методи, психодрамата е отворена за широк кръг професионалисти – освен работещите в областта на психичното здраве като психиатри и психолози, в нея могат да се обучават и хуманитаристи, преподаватели, социални работници, педагози и др.

Обучението по психодрама в България се осъществява според стандартите и критериите, приети от Българското дружество по психодрама и групова терапия в съответствие с европейските и международни стандарти в областта. То преминава през три етапа:

 1. Първи етап: Група за собствен опит и/ или лична терапевтична работа   в рамките на 250 академични часа.

Желаещите за включване в обучителната група трябва да са преминали този етап!

Кандидидатите трябва да са придобили едно по-  диференцирано познание за себе си и да са развили умения за конструктивно справяне със своите вътрешни конфликти и с критични житейски ситуации.

Важно: Признават се и групи за собствен опит водени през друга парадигма от квалифицирани терапевти. Представя се сертификат.

Втори етап: Първо обучително ниво, което се състои от 600 академични часа на групова психодраматична работа в продължение на около 2,5-3 години.

Обучаващите се задълбочават своето развитие по посока на автономност и лична зрялост. Те започват да овладяват основните инструменти и елементи на психодраматичната работа. Успешно завършилите нивото получават диплома за Психодрама асистент (консултант), която им позволява да използват инструментите на психодрамата в рамките на тяхната професионална компетентност под супервизията на квалифициран психодраматист.

Квалификацията Психодрама Асистент дава възможност за продължаване на обучението за степен Психодрама Терапевт !

На това ниво теоретичните и практически познания на обучаваните биват доразвити чрез специализирани психодраматични семинари, придружени от систематична супервизия на тяхната индивидуална и групова практика. Обучението приключва с придобиване на диплома за Психодрама терапевт или Психодрама водещ, в зависимост от професионалното поле на обучаващия се и в съответствие със задължителните изисквания за познания в областта на психопатологията и психиатрията, както и минималния клиничен опит в случай, че обучаващия ще работи в областта на психотерапията.

Обучението се провежда в рамките на една събота и неделя веднъж месечно с лятна ваканция!

Цена: 120 лв на уикенд (цената включва такса Институт, наем на климатизирана зала, нощувки, пътни и хонорари на обучителите )

Кога:  Започване на обучението – 28 и 29 0кт0мври 2017 г.

Информация за програмата, дипломиране, перспективи, презентация на метода и Института: Варна, залата на х-л Бест Уестърн (Best Western), кв. Чайка до ресторант „Бялата Къща“ на 12. 08. 2017г. и 29.09.2017г. (петък ) от 18.30 до 19.30 часа – Вход свободен!

Обучители:  Георги Антонов, Анелия Василева, Димо Станчев и екип на ИПИГП „Бернхард Ахтерберг”. Информация на http://moreno-bg.com/ екип

За предварителна информация: http://morenobg.com ; раздел: обучение / програма

Местата са ограничени!  След тяхното запълване групата се затваря и повече студенти няма да бъдат приемани! Кратките интервюта с кандидатите ще бъдат проведени по реда на постъпилите заявки (свободен текст на посочения по-доло мейл).

За допълнителна информация и записване – телефон: 0877 332 440 Габи Петрова  ; мейл: varna_family_psy@abv.bg

––––––––––––––––––––––––––––––––––

П О К А Н А

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА, ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ „БЕРНХАРД АХТЕРБЕРГ“
Пълноправен член на Камарата на Обучителните Институти към Европейската Асоциация по Фамилна Терапия ( EFTA) и Европейската Федерация на Психодрама Обучителните Организации (FEPTO)    http://moreno-bg.com/
и 
„ПСИХОДРАМАТИЧНА РАБОТИЛНИЦА“
Организация за обучение, индивидуална и групова психотерапия

Ви канят за участие в
КОНФЕРЕНЦИЯ
„Психотерапията през думите и играта“.

Каним всички колеги и приятели на ИПИГП „БЕРНХАРД АХТЕРБЕРГ“ и ПСИХОДРАМАТИЧНА РАБОТИЛНИЦА, както и студентите от всички университети да вземат участие.
Тематичните направления на конференцията ще бъдат – психодрама, системна индивидуална и фамилна терапия, гещалттерапия, психоаналитични подходи. В програмата на конференцията ще бъдат застъпени следните формати :
уъркшопи (с продължителност от 90 до 135 мин.)
презентации (продължителност до 45 мин.)
представяне на случаи (с продължителност 45 мин.)
доклади, кръгли маси и семинари.

Конференцията ще се проведе на 12 (от 17 до 20ч.), 13 (10-18.30ч.) и 14 (10-15ч.)  май 2017г .в гр. Велико Търново, в партньорство с Философски факултет, Катедра „Психология” и Център по психология на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Програмата можете да изтеглите от тук.

Регистрационна форма можете да изтеглите от тук.

Моля, изпращайте попълнените регистрационни форми на  e-mail:

psychodrama17@abv.bg

Slide1Slide2

Slide3

Slide4

 

ЦЕНИ ЗА УЧАСТИЕ

СТУДЕНТИ *
РАБОТЕЩИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Цена за цялостно участие в  конференцията
(цената включа и коктейла)
60 лв.
80 лв.
90 лв.
Цена за един уъркшоп или презентационен панел
20 лв.
Участие в петък или неделя:
30 лв.
Участие само в събота (цената включа и коктейла)
50 лв.
Плащането се извършва на място или по банков път (за фактура).
Титуляр на сметката: Джи Ей – АНТ ЕООД
Банка: Първа Инвестиционна Банка (ПИБ)
IBAN: BG66 FINV 9150 10UB 0511 84
BIC: FINV BGSF
Основание за плащане: Такса за участие в конференция – май 2017

*Цената в графа „Студенти” се отнася за:

 • всички студенти, удостоверяващи статутът си със съответния документ;
 • настоящи и бивши студенти (дипломирани от Института) на ИПИГП Бернхард Ахтерберг;
 • обучаващите се в курс по Системна супервизия.

––––––––-

П О К А Н А

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА, ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ „БЕРНХАРД АХТЕРБЕРГ“
Пълноправен член на Камарата на Обучителните Институти към Европейската Асоциация по Фамилна Терапия ( EFTA) и Европейската Федерация на Психодрама Обучителните Организации (FEPTO)    http://moreno-bg.com/
И
„ПСИХОДРАМАТИЧНА РАБОТИЛНИЦА“
Организация за обучение, индивидуална и групова психотерапия

Ви канят за участие в
КОНФЕРЕНЦИЯ
„Психотерапията през думите и играта“.

Каним всички колеги и приятели на ИПИГП „БЕРНХАРД АХТЕРБЕРГ“ и ПСИХОДРАМАТИЧНА РАБОТИЛНИЦА, както и студентите от всички университети да вземат участие.
Тематичните направления на конференцията ще бъдат – психодрама, системна индивидуална и фамилна терапия, гещалттерапия, психоаналитични подходи. В програмата на конференцията ще бъдат застъпени следните формати :
уъркшопи (с продължителност от 90 до 135 мин.)
презентации (продължителност до 45 мин.)
представяне на случаи (с продължителност 45 мин.)
доклади, кръгли маси и семинари.

Конференцията ще се проведе на 12 (от 17 до 20ч.), 13 (10-18.30ч.) и 14 (10-15ч.)  май 2017г .в гр. Велико Търново, в партньорство с Философски факултет, Катедра „Психология” и Център по психология на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Молим заявките за участие със семинар,уъркшоп или друг вид представяне да бъдат изпратени на адрес: psychodrama17@abv.bg не по–късно от 15.03.2017 г. Окончателно потвърждение на участието Ви, ще получите до 01.04.2017 г.

Организационен комитет:

Даниела Тахирова – 0888 062 384
Саша Димова – 0887 976 708

Програмен комитет :

д-р Димо Станчев
Георги Антонов
Милена Ташкова
София Фердинандова
Анелия Василева

За воденето на уъркшопи, презетнации или случаи не се заплаща хонорар. Презентаторите /основен водещ/ не заплащат такса участие в конференцията.

+ Разходи за пътни и настаняване на водещи не се покриват от организаторите.

+ Приходите от конференцията се използват за покриване на разходите, свързани с организирането ѝ.

+ Програмата на конференцията ще бъде обявена до 08.04.2017 г.

+ Водещите и участниците имат право да разпространяват безплатно свои рекламни и презентационни материали в рамките на конференцията.

+Предложените заявки за участие ще бъдат разгледани и одобрявани от програмния комитет на конференцията.

+С подаването на заявката си за участие, водещия утвърждава, че приема предложения регламент.

При възникнали въпроси и затруднения, организационният екип е на разположение да съдейства.

Заявка за участие като водещ или презентатор можете да изтеглите от тук.

Цени:

 • За цялата конференция с включен коктейл в събота вечер:
  • Студенти – 60 лв. /Удостоверява се със студентска книжка /
  • Работещи – 80 лв.
  • Организации – 90 лв.
  • Плащането се извършва на място или по банков път / за фактура/.
  • За фактура моля преведете сумата на:Първа Инвестиционна Банка (ПИБ)IBAN: BG66 FINV 9150 10UB 0511 84
   BIC: FINV BGSF  Джи Ей – АНТ ЕООД Основание:  Участие в конференция – май, 2017г.
  • За настоящи и бивши студенти /дипломирани от Института/ на ИПИГП Бернхард Ахтерберг  и обучаващите се в курс по Системна супервизия – 60 лева
   В цената е включен коктейлът в събота вечер.
 • За участие само в петък или неделя  – 30 лв.
 • За участие само в събота: – 50 лв. Ценатa включва и коктейлът.
 • За посещение само на отделен уъркшоп или презентация – 20 лева

–––––––––––––––––––––––––––––

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА, ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ ”БЕРНХАРД АХТЕРБЕРГ”

ПСИХОДРАМАТИЧНА РАБОТИЛНИЦА

СТАРТИРА В ГРАД СОФИЯ

на 01 и 02 април 2017

Град София, ул. „Г.С.Раковски“ 56Б

Обучителна група в метода психодрама, първо ниво, за психодрама асистент

За участие е необходимо да имате 250 ч. група за личен опит.

Водещ: Милена Ташкова и Георги Антонов.

Обучението е към ИПИГТ „БЕРХАРД АХТЕНБЕРГ“ и е с продължителност 600 учебни часа, по един уикенд месечно.

Включването в групата става след предварително индивидуално интервю.

За записване и допълнителна информация тел:

0884 79 08 59 Милена Ташкова

Такса:70 лв. на уикенд.

 

––––––––––––––––––––––––––––––

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ „БЕРНХАРД АХТЕРБЕРГ“

Пълноправен член на Камарата на Обучителните Институти към Европейската Асоциация по Фамилна Терапия EFTA  и ЕвропейскатаФедерация на Психодрама Обучителните Организации FEPTO

започна записване на желаещи да се включат в нов обучителен курс по:

ИНДИВИДУАЛНО И СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ

(Системен подход)

Град София

УТОЧНЕНИЕ:  ( ОБУЧИТЕЛНАТА ГРУПА Е ЗАПЪЛНЕНА И НЕ СЕ ПРИЕМАТ ПОВЕЧЕ СТУДЕНТИ )

Обучението стартира на 04.01.2017 година (сряда) в гр. София, ул. „Г.С. Раковски“ 81 ет.2 от 18.30 ч.

Първа среща  (не се заплаща) за получаване на информация за програмата, хорариума, изпити, сертифициране и др. – 14.12.2016г. /сряда/ от 18.30 до 20 часа. Ул. Г.С.Раковски 81 ет.2. Заявете вашето участие за срещата с писмо на morenobg@abv.bg и на телефон 0896 70 88 70 – Георги Антонов. Ще бъде уговорено в удобно време предварително интервю!

Обучението в София  се провежда като вечерен курс от 18.30 часа в избран от седмицата ден (обикновено в сряда) и някои предварително уточнени с групата съботи и/или недели.

Системния подход освен, че е метод който се използва при консултиране на двойки и смейства е отлично приложим в индивидуалната психотерапия и консултиране на организации.

Поканени са тези които проявяват интерес към темата; придобили са или са в процес на придобиване на минимум бакалаварска степен във висшето си образование; имат група за личен опит или са склонни да участват в такава успоредно с обучението и имат навършени минимум 23 години.

Местата са ограничени. След запълване на бройката нови студенти няма да се допускат. Групата работи в затворен вид за да се осигури конфиденциалност и непрекъснатост на обучителния процес.

 Моля преди да се включите в обучението да се запознаете с програмата  публикувана в сайта на ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“ http://moreno-bg.com/ – раздел обучения.

Програмата е супервизирана и одобрена от Камарата на Обучителните Институти (EFTA-TIC) към  Европейската Асоциация по Фамилна Терапия (EFTA) и отговаря на критериите на  Българска Асоциация по Фамилна Терапия (БАФТ)

Обучители: Георги Антонов и екип към ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“ включително и гост-преподаватели (виж на сайта)

 Информация: В момента обучение по фамилно консултиране към ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“ се провежда в градовете София, Благоевград, Варна и Велико Търново. Финализиращи обучението си през ноември и декември 2016 г са групите в София и Благоевград.

Следваща възможност за обучение по програмата в гр. София – януари  2019година.

––––––––––––––––––––––––––––––-

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ БЕРНХАРД АХТЕРБЕРГ

Пълноправен член на Камарата на Обучителните Институти към Европейската Асоциация по Фамилна Терапия EFTA  и ЕвропейскатаФедерация на Психодрама Обучителните Организации FEPTO

Организира обучение за квалификация ПСИХОДРАМА – ТЕРАПЕВТ

град СОФИЯ

26 и 27 ноември  2016г.


Психодрама терапевт
е професионална квалификация, която се придобива извън и независимо от университетите – обикновено след като човек е завършил висшето си образование в една или друга професионална област. За разлика от други методи, психодрамата е отворена за широк кръг професионалисти – освен работещите в областта на психичното здраве като психиатри и психолози, в нея могат да се обучават и хуманитаристи, преподаватели, социални работници, педагози и др.

Обучението по психодрама в България се осъществява според стандартите и критериите, приети от Българското дружество по психодрама и групова терапия в съответствие с Европейските и Международни стандарти.

 Желаещите за включване в обучителната група трябва да са преминали през първото обучително ниво и да притежават сертификат за Психодрама Асистент (Консултант). Признават се и сертификати за това ниво издадени и от други Институти акредитирани от БДПГТ.

Успешно завършилите нивото получават диплома за Психодрама Тераевт или Психодрама Водещ (зависи от базисното образование). 

Квалификацията Психодрама Терапевт дава възможност за кандидатстване и вписване в Регистъра на Психотерапевтите към Българската Асоциация по Психотерапия!

Обучението се провежда в рамките на една събота и неделя веднъж месечно.

Цена: 80 лв на уикенд (20 академични часа )

Местата са ограничени! След тяхното запълване групата се затваря и повече студенти няма да бъдат приемани! Кратките интервюта с кандидатите ще бъдат проведени по реда на постъпилите заявки (свободен текст на e-mail: morenobg@abv.bg и тел 0896 70 88 70 – Георги Антонов).

ВАЖНО: Обучението стартира успешно и на следващия тренинг на 07-08.01.2017г можем да приемем още 3-ма студента (по реда на заявките)!

Обучители:  Георги Антонов, Анелия Василева, Димо Станчев и екип на ИПИГП Бернхард Ахтерберг, вкл. гост преподаватели

Кога: 26 и 27 ноември 2016 г. (Следващата среща ще е на 7 и 8 януари 2017г)

Къде: гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ 81 ет. 2

 Моля преди да се включите в обучението да се запознаете с програмата  публикувана в сайта на ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“ http://moreno-bg.com/ – раздел обучения.

––––––––––––––––––––––––––––––-

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ БЕРНХАРД АХТЕРБЕРГ

Пълноправен член на Камарата на Обучителните Институти към Европейската Асоциация по Фамилна Терапия EFTA  и ЕвропейскатаФедерация на Психодрама Обучителните Организации FEPTO

Организира обучение по ПСИХОДРАМА

(за квалификация психодрама-асистент)

град ВЕЛИКО ТЪРНОВО

октомври 2016г.

УТОЧНЕНИЕ: Обучението стартира успешно на 22.10.2016г. Има последна възможност за прием на още 3 студента за следващия тренинг който ще се състои на 14 и 15 януари 2017 година! Изисква се група за личен опит – 250 часа. Кандидатите могат да заявят своето желание на : свободен текст на e-mail: saschadi@abv.bg и/или заявка на тел.0887 97 67 08 (също и за получаване на повече информация).


Психодрама терапевт е професионална квалификация, която се придобива извън и независимо от университетите – обикновено след като човек е завършил висшето си образование в една или друга професионална област. За разлика от други методи, психодрамата е отворена за широк кръг професионалисти – освен работещите в областта на психичното здраве като психиатри и психолози, в нея могат да се обучават и хуманитаристи, преподаватели, социални работници, педагози и др.

Обучението по психодрама в България се осъществява според стандартите и критериите, приети от Българското дружество по психодрама и групова терапия в съответствие с европейските и международни стандарти в областта. То преминава през три етапа.

 Желаещите за включване в обучителната група трябва да са преминали през първия етап – група за личен опит! ( Признават се и групи за собствен опит водени и през друга парадигма от квалифицирани терапевти. Представя се сертификат.)

Първо обучително ниво (втори етап), което се състои от 600 академични часа на групова психодраматична работа в продължение на около 2,5-3 години.

Обучаващите се задълбочават своето развитие по посока на автономност и лична зрялост. Те започват да овладяват основните инструменти и елементи на психодраматичната работа.

Успешно завършилите нивото получават диплома за Психодрама асистент (консултант), която им позволява да използват инструментите на психодрамата в рамките на тяхната професионална компетентност под супервизията на квалифициран психодрама терапевт.

Квалификацията Психодрама Асистент дава възможност за продължаване на обучението за степен Психодрама Терапевт !

Обучението се провежда в рамките на една събота и неделя веднъж месечно.

Цена: 80 лв на уикенд (20 академични часа )

Местата са ограничени! След тяхното запълване групата се затваря и повече студенти няма да бъдат приемани! Кратките интервюта с кандидатите ще бъдат проведени по реда на постъпилите заявки (свободен текст на e-mail: saschadi@abv.bg и/или заявка на тел.0887 97 67 08 )

Обучители: Анелия Василева, Георги Антонов и екип на ИПИГП Бернхард Ахтерберг

 Ко-водещи: Саша Димова, Татяна Енчева

За допълнителна информация  и записване :

Саша Димова  тел.0887 97 67 08 ;e-mail: saschadi@abv.bg

––––––––––––––––––––––––––––––

 

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА, ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ ”БЕРНХАРД АХТЕРБЕРГ”

ПСИХОДРАМАТИЧНА РАБОТИЛНИЦА

СТАРТИРА В ГРАД СОФИЯ

на 11 и 12 юни 2016 г.

Обучителна група в метода психодрама, първо ниво, за психодрама асистент

За участие е необходимо да имате 250 ч. личен опит. Водещ: Милена Ташкова и Георги Антонов.

Обучението е към ИПИГТ „БЕРХАРД АХТЕНБЕРГ“ и е с продължителност 600 учебни часа, по един уикенд месечно. Включването в групата става след предварително индивидуално интервю.

За записване и допълнителна информация тел:

0884 79 08 59 Милена Ташкова

Такса:70 лв. на уикенд.

––––––––––––––––––––––––––––––

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА, ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ ”БЕРНХАРД АХТЕРБЕРГ”

ПСИХОДРАМАТИЧНА РАБОТИЛНИЦА

ВТУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ, КАТЕДРА „ПСИХОЛОГИЯ“

22-24 април 2016г.
гр.Велико Търново

Конференция
„Покана за среща… Пътища“

Програма2016_04_programa_petuk

2016_04_programa_subota

Програма на конференцията /PDF/
Програма описание /PDF/

Регистрационна форма /DOC/

Моля, изпращайте попълнените регистрационни форми на  e-mail: achterberg@abv.bg

–––––––––––––––––––––––––––––

П О К А Н А

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА, ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ БЕРНХАРД АХТЕРБЕРГ

Пълноправен член на Камарата на Обучителните Институти към Европейската Асоциация по Фамилна Терапия и Европейската Федерация на Психодрама Обучителните Организации

И
„ПСИХОДРАМАТИЧНА РАБОТИЛНИЦА“

Организация за обучение, индивидуална и групова психотерапия

 

Ви канят за участие в
Конференция
„Покана за среща… Пътища“.

22.04 – 24.04.2016г.
гр. Велико Търново
В партньорство с Философски факултет, Катедра „Психология” и Център по психология
ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий”

Програмен комитет:                                     Организационен комитет:

Георги Антонов                                                      Мартин Николов – 0885 019 675
Д-р Димо Станчев                                                 Николета Виденова – 0887 726 852
Милена Ташкова                                                   Саша Димова – 0887 976 708
София Фердинандова
Анелия Василева

1. Конференцията ще се проведе от 22.04.2016 г. до 24.04.2016 г. в гр.В.Търново. Домакин на събитието ще е ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“

2. Заявки за водещи ще бъдат приемани до 11.03.2016 г. на e-mail: achterberg@abv.bg. Получаването на заявките ще бъде потвърждавано с обратен e-mail.

3. Основни тематични направления
• Психодрама;
• Системна индивидуална и фамилна терапия;
• Психоаналитични подходи.

4. В програмата на конференцията ще бъдат застъпени следните формати:
• уъркшопи (с продължителност от 90 до 135 минути);
• презентации (с продължителност 45 минути);
• представяне на случаи (с продължителност 45 минути).

5. Презентаторите в конференията ще бъдат разпределени на квотен принцип, като 2/3 ще бъдат за възпитаници на ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“ и „Психодраматична работилница“ и 1/3 за колеги от други обучителни и терапевтични организации.

6. За воденето на уъркшопи, презетнации или случаи не се заплаща хонорар. Презентаторите /основен водещ/ не заплащат такса участие в конференцията.

7. Разходи за пътни и настаняване на водещи не се покриват от организаторите.

8. Приходите от конференцията се използват за покриване на разходите, свързани с организирането ѝ.

9. Програмата на конференцията ще бъде обявена до 28.03.2016 г.

10. Водещите и участниците имат право да разпространяват безплатно свои рекламни и презентационни материали в рамките на конференцията.

11. Предложените заявки за участие ще бъдат разгледани и одобрявани от програмния комитет на конференцията.

12. С подаването на заявката си за участие, водещия утвърждава, че приема предложения регламент.

13. Заявка за участие като водещ или презентатор можете да изтеглите от тук.

При възникнали въпроси и затруднения, организационният екип е на разположение да съдейства.

Покана и регламент на конференцията можете да изтеглите от тук. /pdf/

 

Цени:

 • За цялата конференция с включен коктейл в събота вечер:
  • Студенти – 60 лв. /Удостоверява се със студентска книжка /
  • Работещи – 80 лв.
  • Организации – 90 лв.
  • Плащането се извършва на място или по банков път / за фактура/.
  • За фактура моля преведете сумата на:Първа Инвестиционна Банка (ПИБ)IBAN: BG66 FINV 9150 10UB 0511 84
   BIC: FINV BGSFДжи Ей – АНТ ЕООДОснование:  Участие в конференция – април 2016
  • За настоящи и бивши студенти /дипломирани от Института/ на ИПИГП Бернхард Ахтерберг  и обучаващите се в курс по Системна супервизия – 60 лева
   В цената е включен коктейлът в събота вечер.
 • За участие само в петък или неделя  – 30 лв.
 • За участие само в събота: – 50 лв. Ценатa включва и коктейлът.
 • За посещение само на отделен уъркшоп или презентация – 20 лева

––––––––––––––––––––––––––––––-

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ „Бернхард Ахтерберг“

Пълноправен член на Камарата на Обучителните Институти към Европейската Асоциация по Фамилна Терапия и Европейската Федерация на Психодрама Обучителните Организации

http://moreno-bg.com

 СТАРТИРА

 ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛНО И СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ

(Системен подход)

 Град ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 Обучението започва на  19.12.2015 година в гр. Велико Търново (точното място ще бъде обявено по-късно на записалите се)

 ( ОБУЧИТЕЛНАТА ГРУПА Е ЗАПЪЛНЕНА И НЕ СЕ ПРИЕМАТ ПОВЕЧЕ СТУДЕНТИ )

Обучението  се провежда на блокове в събота и неделя – веднъж в месеца; или петък след обяд, събота и неделя през месец.

Системния подход освен, че е метод който се използва при консултиране на двойки и семейства е отлично приложим в индивидуалната психотерапия и консултиране на организации.

Поканени са тези които проявяват интерес към темата; придобили са или са в процес на придобиване на минимум бакалаварска степен във висшето си образование; имат група за личен опит или са склонни да участват в такава успоредно с обучението и имат навършени  23 години.

Местата са ограничени. След запълване на бройката нови студенти няма да се допускат. Групата работи в затворен вид за да се осигури конфиденциалност и непрекъснатост на обучителния процес.

 Моля преди да се включите в обучението да се запознаете с програмата  публикувана в сайта на ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“ http://moreno-bg.com/ – раздел обучения.

Програмата е супервизирана и одобрена от Европейската Асоциация по Фамилна Терапия (EFTA) и отговаря на критериите на  Българска Асоциация по Фамилна Терапия (БАФТ)

Обучители: Георги Антонов и екип към ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“ включително и гост-преподаватели (виж на сайта)

В момента обучение по фамилно консултиране към ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“ се провежда в градовете София, Благоевград и Варна.

Следваща възможност за обучение по програмата във Велико Търново– октомври 2018година.

За повече информация и записване: Саша Димова, тел. 0887 97 67 08, координатор на ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“ за региона.

 

================================================================

–––––––––––––––––––––––-

 

 

Уважаеми колеги,

вече е налице информация за програмата, анотации за събитията на конференцията, посветена на  посветена на  Бернхард Ахтерберг .
Събитието ще се състои на на 18, 19 и 20 септември 2015 г. в гр. Велико Търново.

ПРОГРАМАТА на конференцията и АНОТАЦИИ за всички събития можете да намерите и в сайта на ИПП „Хирон“.

За да присъствате трябва предварително да попълните и изпратите своята ЗАЯВКА за  участие в програмата на конференцията на адрес: keepintouch@mail.bg

Цени:

 • За цялата конференция:
  • Студенти – 60 лв.
  • Работещи – 80 лв.
  • Организации – 100 лв.
   В цената е включена една кафе-пауза и коктейлът в събота вечер.
 • За участие в петък или неделя до обяд, т.е. в Пленарните сесии, които ще води Йорг Бургмастер – 30 лв.
 • За участие само в събота: – 50 лв. Цената включва кафе-паузата и коктейлът.

Банкова сметка за превеждане на таксите:

SOCIETE GENERALE EXPRESSBANK

Адрес: гр. В.Търново, ул.“Никола Габровски“ №37

IBAN: BG98 TTBB 9400 1511 0107 87  BIC: TTBBBG22

В полето Основание за плащане запишете Вашето име и текст: Конференция „Да запазим връзка”, Велико Търново.

Заявка за участие за посетители в Конференция по психодрама

Програма – часова схема

Програма  – брошура

* * * * * * * * * * * * *

 ПОКАНА

Институт за психодраматични практики “ХИРОН” и Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия „БЕРНХАРД АХТЕРБЕРГ“ имат удоволствието да ви поканят на

конференция на тема:

stories_of_the_soul

Да запазим връзка“

Истории на душата

Конференцията се посвещава

на

Бернхарт Ахтерберг,

човекът, който направи всичко по силите си за развитието и интегрирането на различните подходи в психодрамата в България.

Тя се организира по идея и със специалното участие на

Йорг Бурмайстер, носител на Наградата на Българска асоциация по психотерапия за принос към развитието на психотерапията в България.

Каним всички психодраматисти, колеги и приятели на психодрамата и на Бернхард Ахтерберг, всички обучаващи се в метода психодрама и студентите от всички университети да вземат участие.

В програмата на конференцията ще бъдат включени Вечер посветена на Бернхард Ахтерберг, тренинг-семинари, доклади, кръгли маси и пърформанси.

Конференцията ще

се проведе на 18, 19 и 20 септември 2015г в гр. Велико Търново.

Любезендомакин на това събитие ще бъде Великотърновският университет „Св.св. Кирил и Методии“.

Активен сътрудник в организацията е Психодраматична работилница.

Институтите, формиращи БДПГТ сами решават  с кои и какви уъркшопи да участват в конференцията. Молим заявките за участие със семинар или друг вид представяне както и предложенията за теми на кръгли маси, да бъдат изпратени на адрес: keepintouch-prog@mail.bg не по–късно от 31.07.2015 г. Необходимо е темата, както и кратко резюме на български и английски език.

Заявките за участие в конференцията изпращайте на адрес: keepintouch@mail.bg

Заявка за участие можете да изтеглите от тук.

 

Програмен комитет:

 1. Йорг Бурмайстер
 2. Светлана Николкова
 3. Георги Антонов
 4. Милена Мутафчиева
 5. Димо Станчев

Организационен комитет:

 1. Милена Ташкова – 0884790859
 2. Даниела Тахирова – 0888062384
 3. Саша Димова – 0887976708
 4. Кристина Ненова -0899302946
 5. Марта Павлова – 0894415773
 6. Кристина Дешкова – 0888348373
 ***********                        ************                 ************

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ „Бернхард Ахтерберг“

Пълноправен член на Камарата на Обучителните Институти към Европейската Асоциация по Фамилна Терапия и Европейската Федерация на Психодрама Обучителните Организации

http://moreno-bg.com

Ви кани в град ВАРНА на:

„ГЕЩАЛТ-ТЕРАПИЯ  – ФИЛОСОФИЯ И ПРАКТИКА “ МОДУЛ 1

В рамките на програмата за обучение на психотерапевти към ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“ ще се проведе тематичен уъркшоп „ГЕЩАЛТ-ТЕРАПИЯ – „ФИЛОСОФИЯ ПРАКТИКА“. Семинара  е ОТВОРЕН ЗА УЧАСТИЕ НА ОГРАНИЧЕН БРОЙ ЖЕЛАЕЩИ , КОИТО НЕ СА В ОБУЧИТЕЛНАТА ПРОГРАМА.

Структурата на МОДУЛ 1  включва:  Теоретична част за метода на гещалт-терапията, Демонстрация на сесия с реална заявка и Трениране под директна супервизия в рамките на 20 учебни часа.

Такса участие – 120 лв. за бивши и настоящи студенти на ИПИГП и 150 лв за желаещи които не  участват в обучителните програми на Института. Плащане на място или чрез банков превод. Желаещите да получат фактура, моля да преведат сумата на банковата сметка, посочена в сайта на ИПИГП Бернхард Ахтерберг www.moreno-bg.com  раздел: контакти.

Не е задължително  участниците да имат опит с гещалт терапия.  Издава се сертификат. За да участвате в семинара заявете вашето желание на посочените по доло  телефони и/или e-mail

Тъй като местата са ограничени ще вземем предвид поредността на постъпилите обаждания.

За въпроси и записване позвънете на -тел. : 0877 332 440 Габи Петрова  ; мейл: varna_family_psy@abv.bg

Водещ: Георги Антонов кл. психолог, психотерапевт.

Дати:  На 25 и 26 април 2015 г.

Къде: Варна, залата на х-л Бест Уестърн (Best Western), кв. Чайка до ресторант „Бялата Къща“

***********                        ************                 ************

На  09 и 10 май 2015 г. ще се проведе МОДУЛ 2 на тема:

ГЕЩАЛТ-ТЕРАПИЯ С АРТ-ТЕХНИКИ И СЪНИЩА

Семинара е част от обучителната програма на ИПИГП Бернхард Ахтерберг и е отворен за посещение на интересуващи се от темата хора неучастващи в обучителния формат.

 Структура: Семинара включва кратка теоретична част; Демонстрация на гещалттерапия с рисунки и сънища; Практика на участниците и анализ на допирните точки на гещалт-терапията с други терапевтични подходи.

Препоръчително е участниците във Втория модул да са посетили Първия (но не е задължително условие за участие).

Важно: Предимство за участие във втория модул ще имат посетилите Първия. При липса на места няма да се допускат нови участници. Свободните места за този модул ще бъдат обявени след приключване на първия.

Водещ: Георги Антонов кл. психолог, психотерапевт.

Издава се сертификат.

Къде: Варна, залата на х-л Бест Уестърн (Best Western), кв. Чайка до ресторант „Бялата Къща“

Дати:  На 09 и 10 май 2015 г.

Очакваме Ви! Екип ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“

–––––––––––––––––––––––

 

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ

„Бернхард Ахтерберг“

Пълноправен член на Камарата на Обучителните Институти към Европейската Асоциация по Фамилна Терапия и Европейската Федерация на Психодрама Обучителните Организации

Ви кани на :

ГЕЩАЛТ-ТЕРАПИЯ С АРТ-ТЕХНИКИ И СЪНИЩА

Град София

Семинара е част от обучителната програма на ИПИГП Бернхард Ахтерберг и е отворен за посещение на интересуващи се от темата хора неучастващи в обучителния формат.

 Структура: Семинара включва кратка теоретична част; демонстрация на гещалттерапия с рисунки и сънища; практика на участниците и анализ на допирните точки на гещалт-терапията с психодрамата и други терапевтични подходи.

Семинара е задължителен за членовете на обучителната група и е ОТВОРЕН ЗА УЧАСТИЕ НА ОГРАНИЧЕН БРОЙ ЖЕЛАЕЩИ, КОИТО НЕ СА В ОБУЧИТЕЛНАТА ПРОГРАМА.

Такса участие – 70 лв. за бивши и настоящи студенти на ИПИГП и 80 лв за желаещи които не  участват в обучителните програми на Института. Плащане на място или чрез банков превод. Желаещите да получат фактура, моля да преведат сумата на банковата сметка, посочена в сайта на ИПИГП Бернхард Ахтерберг www.moreno-bg.com  раздел: контакти.

Не е задължително външни на програмата участници да имат опит с психодрама. На гост – участниците се издава сертификат. За да участвате в семинара заявете вашето желание на посочените по доло  телефони и/или e-mail:  morenobg@abv.bg

Тъй като местата са ограничени ще вземем предвид поредността на постъпилите обаждания. За въпроси и подробности позвънете на -тел. 0896 70 88 72; 0896 70 88 70

 Водещ: Георги Антонов кл. психолог, психотерапевт.

  Дати:  На 07 и о8 март 2015 г.

  Къде: СОФИЯ (БАН бл.8 зала 278 – срещу завод Електроника )

  Очакваме Ви! Екип ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“

–––––––––––––––––––––––

 

„ГЕЩАЛТ-ТЕРАПИЯ И ПСИХОДРАМА ТОЧКА НА ПРЕСИЧАНЕ“

В рамките на програмата за обучение на психотерапевти към ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“ ще се проведе тематичен уъркшоп „ГЕЩАЛТ-ТЕРАПИЯ И ПСИХОДРАМА – ТОЧКА НА ПРЕСИЧАНЕ“. Семинара е задължителен за членовете на обучителната група и е ОТВОРЕН ЗА УЧАСТИЕ НА ОГРАНИЧЕН БРОЙ ЖЕЛАЕЩИ, КОИТО НЕ СА В ОБУЧИТЕЛНАТА ПРОГРАМА.

Структурата на семинара включва теоретична част за метода на гещалт-терапията, демонстрация и трениране под директна супервизия в рамките на 20 учебни часа.

Такса участие – 70 лв. за бивши и настоящи студенти на ИПИГП и 80 лв за желаещи които не  участват в обучителните програми на Института. Плащане на място или чрвз банков превод. Желаещите да получат фактура, моля да преведат сумата на банковата сметка, посочена в сайта на ИПИГП Бернхард Ахтерберг www.moreno-bg.com  раздел: контакти.

Не е задължително външни на програмата участници да имат опит с психодрама. На гост – участниците се издава сертификат. За да участвате в семинара заявете вашето желание на посочените по доло  телефони и/или e-mail:  morenobg@abv.bg

Тъй като местата са ограничени ще вземем предвид поредността на постъпилите обаждания. За въпроси и подробности позвънете на -тел. 0896 70 88 72; 0896 70 88 70

 Водещ: Георги Антонов кл. психолог, психотерапевт.

  Дати:  На14 и 15 февруари 2015 г.

  Къде: СОФИЯ ( БАН бл.8 зала 278 – срещу завод Електроника )

  Очакваме Ви! Екип ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“

––––––––––––––––––––––––

КУРС „ДИНАМИЧНО ИНТЕРВЮ И БАЗОВИ ТЕРАПЕВТИЧНИ УМЕНИЯ“

Курсът е изключително практически ориентиран и задължителна част от обучението на всички в сферата на помагащите професии – психолози, педагози, социални работници и др. Провежда се в три модула: ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ:  тук ще научите как се структурира сесия с клиент; кои са най-подходящите въпроси; как да се справите със защитните механизми, които поставят клиентите; много за съдържанието и процеса в хода на терапията. Водещ: Милена Ташкова

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В ПСИХИАТРИЯТА, НЕОБХОДИМИ ЗА РАБОТАТА НА КЛИНИЧНИЯ ПСИХОЛОГ: в модула ще поставим следните теми: депресия; тревожност (диференциация между нормална и патологична тревожност); психоза и психопатия. За всяко едно състояние ще се коментират: диагноза, диференциална диагноза, протичане и лечение. Водещ: д-р Руслан Терзийски

ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ: всеки от участниците в курса ще проведе няколко интервюта, включително с пациенти. Водещ: Милена Ташкова

Продължителността е 120 учебни часа. Курсът се провежда два пъти седмично вечерно време. На успешно завършилите се издават сертификати. Цената на курса е 360 лева, платими на три вноски.

Участие само с предварително записване на телефон 0884 79 08 59. Местата са ограничени.

Милена Ташкова: директор на „Психодраматична работилница; клиничен психолог; психотерапевт; супервизор; преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“

––––––––––––––––––––––-

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ

„Бернхард Ахтерберг“

Пълноправен член на Камарата на Обучителните Институти към Европейската Асоциация по Фамилна Терапия и Европейската Федерация на Психодрама Обучителните Организации

ОРГАНИЗИРА

СЕДМИЧНА ГРУПА ЗА ЛИЧЕН ОПИТ ЧРЕЗ ПСИХОДРАМА-МЕТОДА

в град СОФИЯ

Групата е подходяща за всеки, който иска да научи повече за себе си, за начините си на взаимодействие с другите, за своите семейни модели,  за това как реагира в група.

Тази група е първа и необходима стъпка за професионалисти и студенти в сферата на помагащите професии /психолози, социални работници, педагози, логопеди и др./, които желаят да продължат обучението си в избрана психотерапевтична модалност според стандартите на Българска Асоциация по психотерапия.

 

Водещи: Мариела Михайлова – клиничен психолог, психодрама-терапевт

     Теодора Гергинова – клиничен психолог и психодрама-терапевт

Супервизор на групата: Георги Антонов – клиничен психолог, психотерапевт, психодрама-обучител и супервизор, съпредседател на ИПИГП ”Бернхард Ахтерберг”.

На успешно завършилите се издава международно признат сертификат от ИПИГП ”Бернхард Ахтерберг”, член на FEPTO – европейската федерация по психодрама и се осигурява възможност за продължаване в следващо обучително ниво.

Продължителност на обучението – 250 академични часа в рамките на една календарна година.

Времето за провеждане на групата ще бъде веднъж седмично вечер, договорено и съобразено с възможностите на участниците.

Включването в групата става след провеждане на индивидуално интервю, което е безплатно.

Групата ще стартира през НОЕМВРИ 2014 г.

За повече информация и записвания:

Мариела Михайлова – 0899995944; mariela1@abv.bg

Теодора Гергинова – 0898751694; teodora_gerginova@abv.bg

–––––––––––––––––––––––-

Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия “Бернхард Ахтерберг” 

Група за личен опит по Психодрама

Водещ: Елена Евстатиева (Йончева)Супервизия:  д-р Димо Станчев

Кой може да участва?

Групата е отворена за всеки  проявяващ желание за самоизследване,  развитие и себепознание.  Няма условие участниците да са с определена професионална подготовка.

От друга страна, допитият  личен опит в групата по психодрама би бил интересен и полезен за психолози, педагози, социални работници, студенти и практици от различни хуманитарни и арт-специалности,.

За специалистите, проявяващи интерес за развитие в полето на психодрама терапията това е задължително ниво, преди старта на следващите обучителни нива в метода.
Как работим?

Членовете на групата се събират веднъж в месеца – събота и неделя от 10.00 до 19.00 ч., в гр. София

Всички преминали през пълните 250 академични часа /в рамките на една календарна година/, ще получат документ за ниво психодрама – личен опит.

Процедурата по сформиране на групата включва:

 Заяваване на интерес за участие в периода от 30.09.2014  до 31.09.2014г. на e-mail: restoration_bg@yahoo.com  

Провеждане на индивидуални срещи с водещия в периода 10.00.2014 – 30.10.2014

Старт на групата: Ноември 2014

 За допълнителни въпроси и контакт :
Всеки ден от Понеделник до Четвъртък,

между 9.30 – 11.30 часа.   тел. 0897803257

––––––––––––––––––––––

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ „Бернхард Ахтерберг“

Пълноправен член на Камарата на Обучителните Институти към Европейската Асоциация по Фамилна Терапия и Европейската Федерация на Психодрама Обучителните Организации

http://moreno-bg.com/

Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград

Групата е предназначена за студенти и професионалисти от помагащите професии, както и за всеки, който би желал да изследва своя вътрешен свят със средствата на психодрамата, арттерапията и системния подход. Акцент на групата ще бъдат „неизследваните територии“ на емоционалния живот – самооценка, чувство за лична ефективност, вътрешни и външни конфликти, проблематични модели на поведение и взаимоотношения – и начините те да бъдат трансформирани и подобрявани  чрез научаване на едно по-дълбоко ниво. Ще бъде ползван потенциала на групата като „огледало“ на личността и модел на външния свят, както и на психодраматичното разиграване като средство за разширяване на ролевия репертоар, спонтанността и креативноста на индивида.
Целта на тренинга е да бъде подпомогнато личностното израстване на участниците, както и тяхната емоционална компетентност и опит – важна предпоставка за ефективността на всеки, който би желал пълноценно да работи и общува с хора.

Включването в групата може да стане като се обадите на тел. 0896 70 88 72 и тел. 0878 579 015.

 Водещ : Анелия Василева – психолог, психотерапевт, член на БАП /www.psihoterapy-bg.org /, вписана в националния регистър на психотерапевтите в България / рег.№: 025/, обучител към ИПИГП Бернхард Ахтерберг, e-mail: morenobg@abv.bg , тел. 0896 70 88 72
Времетраене: 250 учебни часа /съгласно стандартите на Европейската федерация по психотерапия ЕАП/, разпределени в 12 съботно-неделни семинара веднъж месечно.  Местата се ограничени.

Кога: 1 и 2 ноември 2014
Къде: Благоевград
При приключване на групата се издава сертификат, който е валиден за продължаване на обучение в избрана психотерапевтична модалност според стандартите на Българска Асоциация по Психотерапия.

–––––––––––––––––––––––

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ „Бернхард Ахтерберг“

Пълноправен член на Камарата на Обучителните Институти към Европейската Асоциация по Фамилна Терапия и Европейската Федерация на Психодрама Обучителните Организации

 Ви кани на семинар на тема:

„Супервизията: модели,  фантазии и реалност“

Предварителна програма:

Събота 28.06 2014г. от 10 до 18 часа

„Супервизия – модел на  Centre pour la Formation et l’Intervention Psychosociologique – Белгия „
Семинара ще има теоретична и практическа част като някои от участниците по желание могат да получат супервизия на своя работа по посочения модел
Водещ Шантал Нев

Неделя 29.06.2014 неделя от 10 до 17 часа

Супервизия и/или обучение
Фантазии и реалности за супервизията…
 Що е то – супервизия. Модели на супервизия.
Интерактивен тренинг
По желание: някои от участниците могат да получат супервизия на своя работа
Водещи: Димо Станчев; Георги Антонов; Шантал Нев (присъствието На Шантал Нев през този ден не е сигурно)

Къде : Голямата зала на  хотел: Дом на учения – БАН
Бул. „Шипченски проход“ 50 (с/у Завод Електроника) на 30 метра след бариерата на БАН

Такса участие:

За обучаващи се към ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“ и студенти – 70 лв.
За други желаещи: 80 лв.
За един ден – събота – 50 лв.
За един ден – неделя – 40 лв.
Плащане по банков път или на място.

За фактура преведете сумата с основание – Обучение

Банкова сметка:

Първа Инвестиционна Банка (ПИБ
адрес: София, бул.“Ген.Тотлебен“ №30-32

IBAN: BG66 FINV 9150 10UB 0511 84
BIC: FINV BGSF

Джи Ей – АНТ ЕООД

За допълнитерна информация – тел. 0896 708872

Очакваме Ви

–––––––––––––––––––––––

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ „Бернхард Ахтерберг“

Пълноправен член на Камарата на Обучителните Институти към Европейската Асоциация по Фамилна Терапия

СТАРТИРА

ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛНО И СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ

(Системен подход)

Град ВАРНА

Обучението започва на  21.06.2014 година в гр. Варна, конферентната зала на Хотел „Панорама“

 Обучението  се провежда на блокове в събота и неделя – веднъж в месеца.

Системния подход освен, че е метод който се използва при консултиране на двойки и семейства е отлично приложим в индивидуалната психотерапия и консултиране на организации.

 Поканени са тези които проявяват интерес към темата; придобили са или са в процес на придобиване на минимум бакалаварска степен във висшето си образование; имат група за личен опит или са склонни да участват в такава успоредно с обучението и имат навършени минимум 23 години.

 Местата са ограничени. След запълване на бройката нови студенти няма да се допускат. Групата работи в затворен вид за да се осигури конфиденциалност и непрекъснатост на обучителния процес.

 Моля преди да се включите в обучението да се запознаете с програмата за обучение публикувана в сайта на ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“ http://moreno-bg.com/ – раздел обучения

 Следваща възможност за обучение по програмата в гр. Варна – март 2017 година.

 За повече информация и записване: Габи Петрова,                        gabi_petrova@abv.bg или да се обадите на телефон 0877 332 440

Очакваме Ви

Екип на ИПИГП „Бернхард Ахтерберг

–––––––––––––––––––––––

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ „Бернхард Ахтерберг“

 СТАРТИРА

 ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛНО И СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ

(Системен подход)

 Град Благоевград

 Обучението започна на  03.03.2014 година в гр. Благоевград,   ЮЗУ “ Неофит Рилски“

 В момента има 2 (две) свободни места, като лицата от мъжки пол са с предимство.Срок за включване до 11.07 2014 г.

 Обучението  се провежда на блокове в събота и неделя – веднъж в месеца; или петък след обяд, събота и неделя през месец.

Системния подход освен, че е метод който се използва при консултиране на двойки и семейства е отлично приложим в индивидуалната психотерапия и консултиране на организации.

 Поканени са тези които проявяват интерес към темата; придобили са или са в процес на придобиване на минимум бакалаварска степен във висшето си образование; имат група за личен опит или са склонни да участват в такава успоредно с обучението и имат навършени минимум 23 години.

 Местата са ограничени. След запълване на бройката нови студенти няма да се допускат. Групата работи в затворен вид за да се осигури конфиденциалност и непрекъснатост на обучителния процес.

 Моля преди да се включите в обучението да се запознаете с програмата за обучение публикувана в сайта на ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“ http://moreno-bg.com/ – раздел обучения

 Следваща възможност за обучение по програмата в Благоевград – октомври 2016година.

 За повече информация: Доц. Даниела Боцева, тел. 0878 54 58 36

 

–––––––––––––––––––––––––––

Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард  Ахтерберг

www.moreno-bg.com      morenobg@abv.bg

Уважаеми колеги, студенти и приятели,

На 29-30 март 2014г. в залите на Дом на учения към БАН – гр. София, бул. Шипченски проход #50 /срещу завод Електроника/ ще се състои юбилейна конференция „Покана за среща… 10 години по-късно“

Конференцията ще бъде открита с авторски уъркшоп Моделът „ARC“ на Шантал Ханке Нев /психодрама и системен терапевт в Белгия/. След това в програмата са включени 10 авторски  уъркшопа, разработени от бивши и настоящи студенти към ИПИГП Бернхард Ахтерберг.

Такса участие:

За бивши и настоящи студенти към ИПИГП – 50 лв. За един ден: събота – 40 лв. или неделя – 30 лв.

За студенти /удостоверява се със студентска книжка или друг документ/ – 60 лв.      За един ден : събота – 50 лв. или неделя – 40 лв

За работещи и организации  – 80 лв. За един ден: събота -60 лв. или неделя – 50 лв.

Таксата включва:

1. Участие в 6 уъркшопа

2. Две  кафе паузи

3. Коктейл /събота от 18:30 в ресторанта на комплекса/

4. Сертификат

Плащане:

По банков път /издава се фактура/ на посочената банкова сметка, най-късно до 26.03.2014 г. включително или на място:

Първа Инвестиционна Банка (ПИБ)
адрес: София, бул.“Ген.Тотлебен“ №30-32

IBAN: BG66 FINV 9150 10UB 0511 84
BIC: FINV BGSF

Джи Ей – АНТ ЕООД

За допълнителна информация: 0883 363 611 и 0898 307 856 Бойка Трифонова – координатор.

ПРОГРАМА

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА, ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ „БЕРНХАРД АХТЕРБЕРГ” (ИПИГП)

 

ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ПОКАНА ЗА СРЕЩА… 10 ГОДИНИ ПО-КЪСНО”

29 – 30 МАРТ 2014

 

София, бул. „Шипченски проход” № 50

Дом на учения – БАН

 

ПРОГРАМА

29 март, събота

ЧАС СЪБИТИЕ ПЛЕНАРНА ЗАЛА ЗАЛА 1 ФОАЙЕ
9.00 –09.30 Регистрация
9.30 –10.00  ОТКРИВАНЕ – „Десет години по-късно”: Представяне на опита и „философията” на ИПИГП – д-р Д. Станчев и Г. Антонов Регистрация
10.00-11.30  ПЛЕНАРЕН WORKSHOP –  Моделът „ARCВодещ – авторски модел на Шантал Ханке-Нев
11.30-12.00 Кафе пауза
12.00-13.30 1 БЛОК Елена Йончева-Евстатиева Психодрамата и институциите: групов процес и мета-процес Саша ДимоваИстория по пътя – психодрама с притча РегистрацияИнформация
13.30-14.30 Обедна почивка
14.30-16.00 2 БЛОК Златица ХаритоваУспешната кариера – митове и реалност. (Кариерно консултиране с психодрама)  Любомира МанчеваНина ТодороваГрадът и Човекът в огледалото Информация
16.00-16.30 Кафе-пауза
16.30-18.00 3 БЛОК Наталия НиколоваПрилики и разлики между структурата и взаимоотношенията в голямата организация и малкото семейство Бойка ТрифоноваКирил БозгуновФейсбук профил на любим герой Информация
18.30-21.30 Коктейл

 

30 март, неделя

ЧАС СЪБИТИЕ ПЛЕНАРНА ЗАЛА ЗАЛА 1 ФОАЙЕ
10.00-10.30 Откриване на втория работен ден  
10.30-12.00 4 БЛОК Янко ЯнковИзползването на психодраматични техники за превенция на насилието при деца и юноши Ралица КареваНародните приказки като възможност за концептуален подход в психодрамата Информация
12:00-13:00 Обедна почивка
13.00-14.30 5 БЛОК Георги СтанковПсиходрама в работата с кандидат  – студенти Саша Димова Вътрешният ни свят изразен с лична мандала
14.30-14.45 Техническа пауза
14.45-15.30 ЗАКРИВАНЕ: Отворена дискусия

 

–––––––––––––––––––––––

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ „Бернхард Ахтерберг“

започна

ОБУЧЕНИЕ ПО СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ

(Системен подход)

Град София

Обучението стартира на  11.01.2014 година в гр. София, ул.“Св. Св. Кирил и методий“ 91 .

Обучението  се провежда като вечерен курс след 18 часа в избран от седмицата ден (сряда) и някои предварително уточнени с групата съботи и/или недели.

Системния подход освен, че е метод който се използва при консултиране на двойки и смейства е отлично приложим в индивидуалната психотерапия и консултиране на организации.

Поканени са тези които проявяват интерес към темата; придобили са или са в процес на придобиване на минимум бакалаварска степен във висшето си образование; имат група за личен опит или са склонни да участват в такава успоредно с обучението и имат навършени минимум 23 години.

Местата са ограничени. След запълване на бройката нови студенти няма да се допускат. Групата работи в затворен вид за да се осигури конфиденциалност и непрекъснатост на обучителния процес.

Групата е затворена и не се допускат нови участници!!!

Следваща възможност за обучение по програмата в София – ноември 2015 година.

ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“ планира през 2014г.  да започне обучение по Системна психотерапия в град Варна, град Благоевград и град Пловдив

Един коментар по Предстоящи събития

 1. Petya каза:

  Много интересни семинари,в град София няма ли да проведете същите или подобни?
  Благодаря!