Предстоящи събития

 

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ

„Бернхард Ахтерберг“

Пълноправен член на Камарата на Обучителните Институти към Европейската Асоциация по Фамилна Терапия EFTA  и Европейската Федерация на Психодрама Обучителните Организации FEPTO

http://moreno-bg.com/

Организира обучение по ПСИХОДРАМА (за квалификация психодрама-асистент и психодрама терапевт) в град Варна

 

В България обучението по психодрама и действени методи е съобразено с набор от общи критерии или стандарти, които поставят високи изисквания към кандидатите за тази квалификация. Целта на подобни изисквания е както да предпазят метода от некоректна употреба и изопачаване, така и да гарантират, че професионалистите, които го прилагат ще го правят по един компетентен и отговорен начин.

Психодрамата е професионална квалификация, която се придобива извън и независимо от университетите - обикновено след като човек е завършил висшето си образование в една или друга професионална област. За разлика от други методи, психодрамата е отворена за широк кръг професионалисти – освен работещите в областта на психичното здраве като психиатри и психолози, в нея могат да се обучават и хуманитаристи, преподаватели, социални работници, педагози и др.

Обучението по психодрама в България се осъществява според стандартите и критериите, приети от Българското дружество по психодрама и групова терапия в съответствие с европейските и международни стандарти в областта. То преминава през три етапа:

  1. Първи етап: Собствен опит от 250 академични часа, придобит чрез психодраматична работа в рамките на приблизително 1 година.

Желаещите за включване в обучителната група трябва да са преминали този етап!

Кандидатите преминали  група за собствен опит трябва да са придобили едно по-  диференцирано познание за себе си и да са развили умения за конструктивно справяне със своите вътрешни конфликти и с критични житейски ситуации.

Важно: Признават се и групи за собствен опит водени през друга парадигма от опитни терапевти. Представя се сертификат.

Втори етап: Първо обучително ниво, което се състои от 600 академични часа на групова психодраматична работа в продължение на около 2,5-3 години.

Обучаващите се задълбочават своето развитие по посока на автономност и лична зрялост. Те започват да овладяват основните инструменти и елементи на психодраматичната работа. Успешно завършилите нивото получават диплома за Психодрама асистент (консултант), която им позволява да използват инструментите на психодрамата в рамките на тяхната професионална компетентност под супервизията на квалифициран психодраматист.

Трети етап: Второ обучително ниво, което се състои от 600 академични часа ( от които 450 часа работа в обучителната група и 150 чaса извън нея ) на групова психодраматична работа и супервизия, продължаваща около 2-2.5 години.

На това ниво теоретичните и практически познания на обучаваните биват доразвити чрез специализирани психодраматични семинари, придружени от систематична супервизия на тяхната индивидуална или групова практика. Обучението приключва с придобиване на диплома за Психодрама терапевт или Психодрама водещ, в зависимост от професионалното поле на обучаващия се и в съответствие със задължителните изисквания за познания в областта на психопатологията и психиатрията, както и минималния клиничен опит в случай, че обучаващия ще работи в областта на психотерапията.

Информация за програмата, дипломиране, перспективи,такси, презентация на метода и Института: Варна, залата на х-л Бест Уестърн (Best Western), кв. Чайка до ресторант „Бялата Къща“ на 03. 04. 2015 (петък ) от 18.30 до 19.30 часа – Вход свободен

Обучители: Анелия Василева, Георги Антонов и екип на ИПИГП „Бернхард Ахтерберг”. Информация на http://moreno-bg.com/ екип

За предварителна информация: http://moreno-bg.com ; раздел: обучение / програма

За допълнителна информация – телефон: 0877 332 440 Габи Петрова  ; мейл: varna_family_psy@abv.bg

––––––––––––––––––––––––

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ

„Бернхард Ахтерберг“

Пълноправен член на Камарата на Обучителните Институти към Европейската Асоциация по Фамилна Терапия и Европейската Федерация на Психодрама Обучителните Организации

Ви кани на :

ГЕЩАЛТ-ТЕРАПИЯ С АРТ-ТЕХНИКИ И СЪНИЩА

Семинара е част от обучителната програма на ИПИГП Бернхард Ахтерберг и е отворен за посещение на интересуващи се от темата хора неучастващи в обучителния формат.

 Структура: Семинара включва кратка теоретична част; демонстрация на гещалттерапия с рисунки и сънища; практика на участниците и анализ на допирните точки на гещалт-терапията с психодрамата и други терапевтични подходи.

Семинара е задължителен за членовете на обучителната група и е ОТВОРЕН ЗА УЧАСТИЕ НА ОГРАНИЧЕН БРОЙ ЖЕЛАЕЩИ, КОИТО НЕ СА В ОБУЧИТЕЛНАТА ПРОГРАМА.

Такса участие – 70 лв. за бивши и настоящи студенти на ИПИГП и 80 лв за желаещи които не  участват в обучителните програми на Института. Плащане на място или чрез банков превод. Желаещите да получат фактура, моля да преведат сумата на банковата сметка, посочена в сайта на ИПИГП Бернхард Ахтерберг www.moreno-bg.com  раздел: контакти.

Не е задължително външни на програмата участници да имат опит с психодрама. На гост – участниците се издава сертификат. За да участвате в семинара заявете вашето желание на посочените по доло  телефони и/или e-mail:  morenobg@abv.bg

Тъй като местата са ограничени ще вземем предвид поредността на постъпилите обаждания. За въпроси и подробности позвънете на -тел. 0896 70 88 72; 0896 70 88 70

 Водещ: Георги Антонов кл. психолог, психотерапевт.

  Дати:  На 07 и о8 март 2015 г.

  Къде: СОФИЯ (БАН бл.8 зала 278 – срещу завод Електроника )

  Очакваме Ви! Екип ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“

–––––––––––––––––––––––

 

„ГЕЩАЛТ-ТЕРАПИЯ И ПСИХОДРАМА ТОЧКА НА ПРЕСИЧАНЕ“

В рамките на програмата за обучение на психотерапевти към ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“ ще се проведе тематичен уъркшоп „ГЕЩАЛТ-ТЕРАПИЯ И ПСИХОДРАМА – ТОЧКА НА ПРЕСИЧАНЕ“. Семинара е задължителен за членовете на обучителната група и е ОТВОРЕН ЗА УЧАСТИЕ НА ОГРАНИЧЕН БРОЙ ЖЕЛАЕЩИ, КОИТО НЕ СА В ОБУЧИТЕЛНАТА ПРОГРАМА.

Структурата на семинара включва теоретична част за метода на гещалт-терапията, демонстрация и трениране под директна супервизия в рамките на 20 учебни часа.

Такса участие – 70 лв. за бивши и настоящи студенти на ИПИГП и 80 лв за желаещи които не  участват в обучителните програми на Института. Плащане на място или чрвз банков превод. Желаещите да получат фактура, моля да преведат сумата на банковата сметка, посочена в сайта на ИПИГП Бернхард Ахтерберг www.moreno-bg.com  раздел: контакти.

Не е задължително външни на програмата участници да имат опит с психодрама. На гост – участниците се издава сертификат. За да участвате в семинара заявете вашето желание на посочените по доло  телефони и/или e-mail:  morenobg@abv.bg

Тъй като местата са ограничени ще вземем предвид поредността на постъпилите обаждания. За въпроси и подробности позвънете на -тел. 0896 70 88 72; 0896 70 88 70

 Водещ: Георги Антонов кл. психолог, психотерапевт.

  Дати:  На14 и 15 февруари 2015 г.

  Къде: СОФИЯ ( БАН бл.8 зала 278 – срещу завод Електроника )

  Очакваме Ви! Екип ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“

––––––––––––––––––––––––

  • Първо ниво за квалификация:Психодрама Асистент
За участие е необходимо да имате 250 ч. личен опит.
Водещ: Милена Ташкова и Георги Антонов
Обучението е към ИПИГТ „БЕРХАРД АХТЕНБЕРГ“
и е с продължителност 600 учебни часа, по един уикенд месечно.
Включването в групата става след предварително индивидуално интервю.
За записване и допълнителна информация тел: 0884 79 08 59 Милена Ташкова
Кога: 31.01.2015г. от 10.00 ч.
Къде: гр.София, ул. Г.С.Раковски №56 Б
Такса: 60 лв. на уикенд.

–––––––––––––––––––––––

КУРС „ДИНАМИЧНО ИНТЕРВЮ И БАЗОВИ ТЕРАПЕВТИЧНИ УМЕНИЯ“

Курсът е изключително практически ориентиран и задължителна част от обучението на всички в сферата на помагащите професии – психолози, педагози, социални работници и др. Провежда се в три модула: ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ:  тук ще научите как се структурира сесия с клиент; кои са най-подходящите въпроси; как да се справите със защитните механизми, които поставят клиентите; много за съдържанието и процеса в хода на терапията. Водещ: Милена Ташкова

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В ПСИХИАТРИЯТА, НЕОБХОДИМИ ЗА РАБОТАТА НА КЛИНИЧНИЯ ПСИХОЛОГ: в модула ще поставим следните теми: депресия; тревожност (диференциация между нормална и патологична тревожност); психоза и психопатия. За всяко едно състояние ще се коментират: диагноза, диференциална диагноза, протичане и лечение. Водещ: д-р Руслан Терзийски

ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ: всеки от участниците в курса ще проведе няколко интервюта, включително с пациенти. Водещ: Милена Ташкова

Продължителността е 120 учебни часа. Курсът се провежда два пъти седмично вечерно време. На успешно завършилите се издават сертификати. Цената на курса е 360 лева, платими на три вноски.

Участие само с предварително записване на телефон 0884 79 08 59. Местата са ограничени.

Милена Ташкова: директор на „Психодраматична работилница; клиничен психолог; психотерапевт; супервизор; преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“

––––––––––––––––––––––-

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ

„Бернхард Ахтерберг“

Пълноправен член на Камарата на Обучителните Институти към Европейската Асоциация по Фамилна Терапия и Европейската Федерация на Психодрама Обучителните Организации

ОРГАНИЗИРА

СЕДМИЧНА ГРУПА ЗА ЛИЧЕН ОПИТ ЧРЕЗ ПСИХОДРАМА-МЕТОДА

в град СОФИЯ

Групата е подходяща за всеки, който иска да научи повече за себе си, за начините си на взаимодействие с другите, за своите семейни модели,  за това как реагира в група.

Тази група е първа и необходима стъпка за професионалисти и студенти в сферата на помагащите професии /психолози, социални работници, педагози, логопеди и др./, които желаят да продължат обучението си в избрана психотерапевтична модалност според стандартите на Българска Асоциация по психотерапия.

Участието в групата ще Ви даде възможност:

• Да опознаете по-добре своите личностни характеристики, качества и особености

• Да разберете повече за своите мисли, емоции и действия;

• Да работите за позитивна промяна на собствения си стил на поведение и взаимоотношения с

другите;

• Да експериментирате алтернативни модели за справяне с житейски ситуации;

• Да преживеете уникалното взаимодействие в една психодраматична група.

 

Водещи: Мариела Михайлова – клиничен психолог, психодрама-терапевт

     Теодора Гергинова – клиничен психолог и психодрама-терапевт

Супервизор на групата: Георги Антонов – клиничен психолог, психотерапевт, психодрама-обучител и супервизор, съпредседател на ИПИГП ”Бернхард Ахтерберг”.

На успешно завършилите се издава международно признат сертификат от ИПИГП ”Бернхард Ахтерберг”, член на FEPTO – европейската федерация по психодрама и се осигурява възможност за продължаване в следващо обучително ниво.

Продължителност на обучението – 250 академични часа в рамките на една календарна година.

Времето за провеждане на групата ще бъде веднъж седмично вечер, договорено и съобразено с възможностите на участниците.

Включването в групата става след провеждане на индивидуално интервю, което е безплатно.

Групата ще стартира през НОЕМВРИ 2014 г.

За повече информация и записвания:

Мариела Михайлова – 0899995944; mariela1@abv.bg

Теодора Гергинова – 0898751694; teodora_gerginova@abv.bg

–––––––––––––––––––––––-

Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия “Бернхард Ахтерберг” 

Група за личен опит по Психодрама

Водещ: Елена Евстатиева (Йончева)Супервизия:  д-р Димо Станчев

Кой може да участва?

Групата е отворена за всеки  проявяващ желание за самоизследване,  развитие и себепознание.  Няма условие участниците да са с определена професионална подготовка.

От друга страна, допитият  личен опит в групата по психодрама би бил интересен и полезен за психолози, педагози, социални работници, студенти и практици от различни хуманитарни и арт-специалности,.

За специалистите, проявяващи интерес за развитие в полето на психодрама терапията това е задължително ниво, преди старта на следващите обучителни нива в метода.
Как работим?

Членовете на групата се събират веднъж в месеца – събота и неделя от 10.00 до 19.00 ч., в гр. София

Всички преминали през пълните 250 академични часа /в рамките на една календарна година/, ще получат документ за ниво психодрама – личен опит.

Процедурата по сформиране на групата включва:

 Заяваване на интерес за участие в периода от 30.09.2014  до 31.09.2014г. на e-mail: restoration_bg@yahoo.com  

Провеждане на индивидуални срещи с водещия в периода 10.00.2014 – 30.10.2014

Старт на групата: Ноември 2014

 За допълнителни въпроси и контакт :
Всеки ден от Понеделник до Четвъртък,

между 9.30 – 11.30 часа.   тел. 0897803257

––––––––––––––––––––––

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ „Бернхард Ахтерберг“

Пълноправен член на Камарата на Обучителните Институти към Европейската Асоциация по Фамилна Терапия и Европейската Федерация на Психодрама Обучителните Организации

http://moreno-bg.com/

Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград

Групата е предназначена за студенти и професионалисти от помагащите професии, както и за всеки, който би желал да изследва своя вътрешен свят със средствата на психодрамата, арттерапията и системния подход. Акцент на групата ще бъдат „неизследваните територии“ на емоционалния живот – самооценка, чувство за лична ефективност, вътрешни и външни конфликти, проблематични модели на поведение и взаимоотношения – и начините те да бъдат трансформирани и подобрявани  чрез научаване на едно по-дълбоко ниво. Ще бъде ползван потенциала на групата като „огледало“ на личността и модел на външния свят, както и на психодраматичното разиграване като средство за разширяване на ролевия репертоар, спонтанността и креативноста на индивида.
Целта на тренинга е да бъде подпомогнато личностното израстване на участниците, както и тяхната емоционална компетентност и опит – важна предпоставка за ефективността на всеки, който би желал пълноценно да работи и общува с хора.

Включването в групата може да стане като се обадите на тел. 0896 70 88 72 и тел. 0878 579 015.

 Водещ : Анелия Василева – психолог, психотерапевт, член на БАП /www.psihoterapy-bg.org /, вписана в националния регистър на психотерапевтите в България / рег.№: 025/, обучител към ИПИГП Бернхард Ахтерберг, e-mail: morenobg@abv.bg , тел. 0896 70 88 72
Времетраене: 250 учебни часа /съгласно стандартите на Европейската федерация по психотерапия ЕАП/, разпределени в 12 съботно-неделни семинара веднъж месечно.  Местата се ограничени.

Кога: 1 и 2 ноември 2014
Къде: Благоевград
При приключване на групата се издава сертификат, който е валиден за продължаване на обучение в избрана психотерапевтична модалност според стандартите на Българска Асоциация по Психотерапия.

–––––––––––––––––––––––

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ „Бернхард Ахтерберг“

Пълноправен член на Камарата на Обучителните Институти към Европейската Асоциация по Фамилна Терапия и Европейската Федерация на Психодрама Обучителните Организации

 Ви кани на семинар на тема:

„Супервизията: модели,  фантазии и реалност“

Предварителна програма:

Събота 28.06 2014г. от 10 до 18 часа

„Супервизия – модел на  Centre pour la Formation et l’Intervention Psychosociologique – Белгия „
Семинара ще има теоретична и практическа част като някои от участниците по желание могат да получат супервизия на своя работа по посочения модел
Водещ Шантал Нев

Неделя 29.06.2014 неделя от 10 до 17 часа

Супервизия и/или обучение
Фантазии и реалности за супервизията…
 Що е то – супервизия. Модели на супервизия.
Интерактивен тренинг
По желание: някои от участниците могат да получат супервизия на своя работа
Водещи: Димо Станчев; Георги Антонов; Шантал Нев (присъствието На Шантал Нев през този ден не е сигурно)

Къде : Голямата зала на  хотел: Дом на учения – БАН
Бул. „Шипченски проход“ 50 (с/у Завод Електроника) на 30 метра след бариерата на БАН

Такса участие:

За обучаващи се към ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“ и студенти – 70 лв.
За други желаещи: 80 лв.
За един ден – събота – 50 лв.
За един ден – неделя – 40 лв.
Плащане по банков път или на място.

За фактура преведете сумата с основание – Обучение

Банкова сметка:

Първа Инвестиционна Банка (ПИБ
адрес: София, бул.“Ген.Тотлебен“ №30-32

IBAN: BG66 FINV 9150 10UB 0511 84
BIC: FINV BGSF

Джи Ей – АНТ ЕООД

За допълнитерна информация – тел. 0896 708872

Очакваме Ви

–––––––––––––––––––––––

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ „Бернхард Ахтерберг“

Пълноправен член на Камарата на Обучителните Институти към Европейската Асоциация по Фамилна Терапия

СТАРТИРА

ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛНО И СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ

(Системен подход)

Град ВАРНА

Обучението започва на  21.06.2014 година в гр. Варна, конферентната зала на Хотел „Панорама“

 Обучението  се провежда на блокове в събота и неделя – веднъж в месеца.

Системния подход освен, че е метод който се използва при консултиране на двойки и семейства е отлично приложим в индивидуалната психотерапия и консултиране на организации.

 Поканени са тези които проявяват интерес към темата; придобили са или са в процес на придобиване на минимум бакалаварска степен във висшето си образование; имат група за личен опит или са склонни да участват в такава успоредно с обучението и имат навършени минимум 23 години.

 Местата са ограничени. След запълване на бройката нови студенти няма да се допускат. Групата работи в затворен вид за да се осигури конфиденциалност и непрекъснатост на обучителния процес.

 Моля преди да се включите в обучението да се запознаете с програмата за обучение публикувана в сайта на ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“ http://moreno-bg.com/ – раздел обучения

 Следваща възможност за обучение по програмата в гр. Варна – март 2017 година.

 За повече информация и записване: Габи Петрова,                        gabi_petrova@abv.bg или да се обадите на телефон 0877 332 440

Очакваме Ви

Екип на ИПИГП „Бернхард Ахтерберг

–––––––––––––––––––––––

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ „Бернхард Ахтерберг“

 СТАРТИРА

 ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛНО И СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ

(Системен подход)

 Град Благоевград

 Обучението започна на  03.03.2014 година в гр. Благоевград,   ЮЗУ “ Неофит Рилски“

 В момента има 2 (две) свободни места, като лицата от мъжки пол са с предимство.Срок за включване до 11.07 2014 г.

 Обучението  се провежда на блокове в събота и неделя – веднъж в месеца; или петък след обяд, събота и неделя през месец.

Системния подход освен, че е метод който се използва при консултиране на двойки и семейства е отлично приложим в индивидуалната психотерапия и консултиране на организации.

 Поканени са тези които проявяват интерес към темата; придобили са или са в процес на придобиване на минимум бакалаварска степен във висшето си образование; имат група за личен опит или са склонни да участват в такава успоредно с обучението и имат навършени минимум 23 години.

 Местата са ограничени. След запълване на бройката нови студенти няма да се допускат. Групата работи в затворен вид за да се осигури конфиденциалност и непрекъснатост на обучителния процес.

 Моля преди да се включите в обучението да се запознаете с програмата за обучение публикувана в сайта на ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“ http://moreno-bg.com/ – раздел обучения

 Следваща възможност за обучение по програмата в Благоевград – октомври 2016година.

 За повече информация: Доц. Даниела Боцева, тел. 0878 54 58 36

 

–––––––––––––––––––––––––––

Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард  Ахтерберг

www.moreno-bg.com      morenobg@abv.bg

Уважаеми колеги, студенти и приятели,

На 29-30 март 2014г. в залите на Дом на учения към БАН – гр. София, бул. Шипченски проход #50 /срещу завод Електроника/ ще се състои юбилейна конференция „Покана за среща… 10 години по-късно“

Конференцията ще бъде открита с авторски уъркшоп Моделът „ARC“ на Шантал Ханке Нев /психодрама и системен терапевт в Белгия/. След това в програмата са включени 10 авторски  уъркшопа, разработени от бивши и настоящи студенти към ИПИГП Бернхард Ахтерберг.

Такса участие:

За бивши и настоящи студенти към ИПИГП – 50 лв. За един ден: събота – 40 лв. или неделя – 30 лв.

За студенти /удостоверява се със студентска книжка или друг документ/ – 60 лв.      За един ден : събота – 50 лв. или неделя – 40 лв

За работещи и организации  – 80 лв. За един ден: събота -60 лв. или неделя – 50 лв.

Таксата включва:

1. Участие в 6 уъркшопа

2. Две  кафе паузи

3. Коктейл /събота от 18:30 в ресторанта на комплекса/

4. Сертификат

Плащане:

По банков път /издава се фактура/ на посочената банкова сметка, най-късно до 26.03.2014 г. включително или на място:

Първа Инвестиционна Банка (ПИБ)
адрес: София, бул.“Ген.Тотлебен“ №30-32

IBAN: BG66 FINV 9150 10UB 0511 84
BIC: FINV BGSF

Джи Ей – АНТ ЕООД

За допълнителна информация: 0883 363 611 и 0898 307 856 Бойка Трифонова – координатор.

ПРОГРАМА

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА, ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ „БЕРНХАРД АХТЕРБЕРГ” (ИПИГП)

 

ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ПОКАНА ЗА СРЕЩА… 10 ГОДИНИ ПО-КЪСНО”

29 – 30 МАРТ 2014

 

София, бул. „Шипченски проход” № 50

Дом на учения – БАН

 

ПРОГРАМА

29 март, събота

ЧАС СЪБИТИЕ ПЛЕНАРНА ЗАЛА ЗАЛА 1 ФОАЙЕ
9.00 –09.30 Регистрация
9.30 –10.00  ОТКРИВАНЕ - „Десет години по-късно”: Представяне на опита и „философията” на ИПИГП – д-р Д. Станчев и Г. Антонов Регистрация
10.00-11.30  ПЛЕНАРЕН WORK-SHOP –  Моделът „ARCВодещ – авторски модел на Шантал Ханке-Нев
11.30-12.00 Кафе пауза
12.00-13.30 1 БЛОК Елена Йончева-Евстатиева Психодрамата и институциите: групов процес и мета-процес Саша ДимоваИстория по пътя – психодрама с притча РегистрацияИнформация
13.30-14.30 Обедна почивка
14.30-16.00 2 БЛОК Златица ХаритоваУспешната кариера – митове и реалност. (Кариерно консултиране с психодрама)  Любомира МанчеваНина ТодороваГрадът и Човекът в огледалото Информация
16.00-16.30 Кафе-пауза
16.30-18.00 3 БЛОК Наталия НиколоваПрилики и разлики между структурата и взаимоотношенията в голямата организация и малкото семейство Бойка ТрифоноваКирил БозгуновФейсбук профил на любим герой Информация
18.30-21.30 Коктейл

 

30 март, неделя

ЧАС СЪБИТИЕ ПЛЕНАРНА ЗАЛА ЗАЛА 1 ФОАЙЕ
10.00-10.30 Откриване на втория работен ден  
10.30-12.00 4 БЛОК Янко ЯнковИзползването на психодраматични техники за превенция на насилието при деца и юноши Ралица КареваНародните приказки като възможност за концептуален подход в психодрамата Информация
12:00-13:00 Обедна почивка
13.00-14.30 5 БЛОК Георги СтанковПсиходрама в работата с кандидат  – студенти Саша Димова Вътрешният ни свят изразен с лична мандала
14.30-14.45 Техническа пауза
14.45-15.30 ЗАКРИВАНЕ: Отворена дискусия

 

–––––––––––––––––––––––

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ „Бернхард Ахтерберг“

започна

ОБУЧЕНИЕ ПО СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ

(Системен подход)

Град София

Обучението стартира на  11.01.2014 година в гр. София, ул.“Св. Св. Кирил и методий“ 91 .

Обучението  се провежда като вечерен курс след 18 часа в избран от седмицата ден (сряда) и някои предварително уточнени с групата съботи и/или недели.

Системния подход освен, че е метод който се използва при консултиране на двойки и смейства е отлично приложим в индивидуалната психотерапия и консултиране на организации.

Поканени са тези които проявяват интерес към темата; придобили са или са в процес на придобиване на минимум бакалаварска степен във висшето си образование; имат група за личен опит или са склонни да участват в такава успоредно с обучението и имат навършени минимум 23 години.

Местата са ограничени. След запълване на бройката нови студенти няма да се допускат. Групата работи в затворен вид за да се осигури конфиденциалност и непрекъснатост на обучителния процес.

Групата е затворена и не се допускат нови участници!!!

Следваща възможност за обучение по програмата в София – ноември 2015 година.

ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“ планира през 2014г.  да започне обучение по Системна психотерапия в град Варна, град Благоевград и град Пловдив

Моля преди да се включите в обучението да се запознаете с програмата за обучение публикувана в сайта на ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“ http://moreno-bg.com/ – раздел обучения и да заявите участието си на email: morenobg@abv.bg (свободен текст) и/или тел. 0896 70 88 70

Очакваме Ви

Екип на ИПИГП „Бернхард Ахтерберг

–––––––––––––––––––––––-

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ Организира семинар на тема: Действени методи в помощ на професионалното израстване.

Семинара ще протече в 3 части:

1. Изпит на студенти завършили програмата на ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“ за психодрама терапевт

2. Тематична част и демонстрация по посочената тема

3. Супервизия на психотерапевтична работа на колеги през този подход

Водещ на семинара:Shantal Neve – Психодрама терапевт, Фамилен терапевт и супервизор (от Белгия). Член на борда на FEPTO. Обучител и Супервизор към ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“ Кога: 29 и 30 юни 2013 г. Къде: БАН, бл.8, ет.2, зала 278

За контакти: Анелия Василева – 0896 70 88 72 ––––––––––––––––––––––– [Описание]

Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг / www.moreno-bg.com / стартира група за собствен опит в град Велико Търново. Обучителната група е все още отворена за нови участници. Групата е предназначена за студенти и професионалисти от помагащите професии, както и за всеки, който би желал да изследва своя вътрешен свят със средствата на психодрамата, арттерапията и системния подход. Акцент на групата ще бъдат „неизследваните територии” на емоционалния живот – самооценка, чувство за лична ефективност, вътрешни и външни конфликти, проблематични модели на поведение и взаимоотношения – и начините да бъдат трансформирани и подобрявани те чрез научаване на едно по-дълбоко ниво. Ще бъде ползван потенциала на групата като „огледало” на личността и модел на външния свят, както и на психодраматичното разиграване като средство за разширяване на ролевия репертоар, спонтанността и креативноста на индивида. Целта на тренинга е да бъде подпомогнато личностното израстване на участниците, както и тяхната емоционална компетентност и опит – важна предпоставка за ефективността на всеки, който би желал пълноценно да работи и общува с хора. Включването в групата може да стане като се обадите на тел. 0896 70 88 72. Водещ : Анелия Василева – психолог, психотерапевт, член на БАП /www.psihoterapy-bg.org /, вписана в националния регистър на психотерапевтите в България / рег.№: 025/, обучител към ИПИГП Бернхард Ахтерберг e-mail morenobg@abv.bg , тел. 0896 70 88 72 Времетраене: 250 учебни часа /съгласно стандартите на Европейската федерация по психотерапия EAP/, разпределени в 12 съботно-неделни семинара веднъж месечно.  Дата: 23 и 24 март 2013 г. Къде: ОУ “ Д. Благоев“ В. Търново Местата се ограничени. При приключване на групата се издава сертификат, който е валиден за продължаване на обучение в избрана психотерапевтична модалност според стандартите на Българска Асоциация по Психотерапия. ––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия БернхардАхтерберг С подкрепата на ОБЩИНА БУРГАС организира в град БУРГАС лекция на тема: “Невъзможната” мисия да си родител. Етапи и управление на жизнените кризи.

Най-вълнуващата и най-трудна работа на този свят е да си родител. Всички искаме да сме добри родители и се стараем да сме перфектни в този „невъзможен занаят”. Работим здраво. Денонощно. Понякога си мислим че се справяме, друг път сме отчаяни. Но за тази „професия” няма обективни критерии за успешност и често пъти сякаш няма правилни избори. Въпреки всички тези особености, новината за раждане на дете е един от най-щастливите и запомнящи се мигове в живота на всеки. Миг след който ние не сме същите мъж и жена, след който нищо не е същото. Факторите, които предопределят успешното родителстване са много. За част от тях знаем, за други се досещаме интуитивно, но има и такива, за чието съществуване дори не подозираме. Лекцията и семинарът “Невъзможната” мисия да си родител.Етапи и управление на жизнените кризи” са посветени именно на тези въпроси. Лекцията ще обхване важни момента от живота на семейството и отглеждането на децата. Ще започнем с промените, които настъпват при двойката с появата на дете. Как се променя структурата и динамиката на взаимоотношенията в семейството? Кои са факторите, които ни помагат да изграждаме добра връзка с децата си или тъкмо обратното да изпращаме към тях противоречиви послания / с най-добри намерения на загриженост и любов/, които често водят до поведенчески и емоционални проблеми? Значително внимание ще отделим на един особено значим период в развитието на детето – пубертета / самата дума често ни кара да настръхваме /. Колкото и да ни е тежко да отглеждаме и партнираме на тийнейджър, още по -тежко е за един тинейджър да бъде „отглеждан” от своите родители…Кои са основните въпроси за разрешаване в тази възраст, от какво се обуславят и какви ползи или поражения могат да се случат според начина , по който родителстваме? Специалният период на юношеството не е случайно зададен от Създателя ни и ако ние родителите знаем как да подходим към тези „непознати”, в които се превръщат децата ни и към техните „странности”, то бихме могли да срещнем след време в тяхно лице едни зрели млади възрастни. Ще поговорим и за това дали и до колко обръщаме внимание на собствените си потребности като личности, родители, партньори, докато отглеждаме децата си и как можем да балансираме различните си роли. Лекция: Кога:22.11.2012, 18 – 20 часа Къде: гр. БУРГАС, „Морско казино“ Зала: Петя Дубарова“ ВХОД: СВОБОДЕН ––––––––––––––––––––––––––––––––––––  ГЕЩАЛТТЕРАПИЯ С АРТ-ТЕХНИКИ И СЪНИЩА

Семинара е част от обучителната програма на ИПИГП Бернхард Ахтерберг и е отворен за посещение на интересуващи се от темата хора неучастващи в обучителния формат. Семинара включва кратка теоретична част; демонстрация на гещалттерапия с рисунки и сънища; практика на участниците и анализ на допирните точки на гещалттерапията с психодрамата. Къде: гр. Велико Търново Училище „Д. Благоев“ Кога: 03 и 04 ноември 2012 от 10 часа За повече информация: Саша Димова: 0887 976708 ––––––––––––––––––––-

Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг с подкрепата на Община Бургас  организира в град БУРГАС Лекция и семинар “Избор на партньор и развитие на двойката”

„… и заживели щастливо…”

Един от основните стремежи на всеки човек е да принадлежи в удовлетворяваща и балансирана интимна връзка. Някой от нас са се докосвали до “идеалната връзка”, други са успявали да останат дълго в нея, трети все още я търсят. Възможно ли е фактори като семейната реалност, в която сме израснали, семейните митове и истории и трансгенерационно предадените полови стереотипи да влияят върху нейното изграждане? Как нашите вярвания по отношение на половите роли се отразяват във връзките, които създаваме? Съществуват ли фактори, които в голяма степен предопределят свързването ни с определен човек в двойка? Добре ли е да ги знаем, за да можем да „менажираме” партньорските кризи по-успешно? Дали нашите разбирания за съдържанието на ролите мъж – жена и мъжко-женските отношения, отговарят на съвременната реалност и как се справяме с промените, които средата налага върху нашите стереотипи? И даваме ли си сметка за всички тези неща? И още: как през насладата, споделяйки живота си с другия можем да се натъкнем на трудности във взаимоотношенията, които да ни накарат да страдаме? Как ще разкодираме посланието: “Толкова много се обичахме, а сега не можем дори да се погледнем”? Това са само част от въпросите, чийто универсални и общочовешки отговори ще се опитаме да дадем по време на лекцията. Тя е за всички, които искат да повишат информираността си по предложените теми, зададат своите въпроси и се докоснат до уменията на водещите. Тези от вас, които търсят персонални отговори или имат нужда от по-задълбочено познание, ще могат да го направят по време на двудневния семинар “Избор на партньор и развитие на двойката”. Той е насочен към изследване на нашите представи за това какви трябва да са отношенията между половете и как те влияят върху потребностите, които имаме и предявяваме към партньора си. В него работим с нашите вярвания – собствени и наследени от семейството и културата и свързаните с тях очаквания, които имаме към другия пол и разширяваме познанието си за моделите ни на поведение в партньорската двойка. Семинарът е изграден върху теоретичните концепти на системната фамилна терапия и включва техники на работа, както от този подход, така и от психодрамата, гещалт-терапията и арт-терапията.   Къде: БУРГАС Приморски парк / Културен център „Морско казино“ Кога: 10.10.2012. – /сряда/ 18 – 20 часа Вход: СВОБОДЕН За повече информация: тел. 0888 78 33 71 – Десислава Радева Семинара ще се състои при наличие на интерес и допълнително уговаряне на условията ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Един коментар по Предстоящи събития

  1. Petya каза:

    Много интересни семинари,в град София няма ли да проведете същите или подобни?
    Благодаря!