Етични принципи и норми на практикуване на психодрама

  • Уважение и зачитане на достойнството и правата на личността  (вкл. конфиденциалност)
  • Професионална неутралност
  • Асиметричност  на терапевтичната връзка
  • Поемане на отговорност за осъществените оценки на психичното функциониране, интервенции и постигнати резултати
  • Поддържане на висока професионална компетентност и спазване на стандартите за добра терапевтична практика (вкл. саморефлексивност и работа под супервизия)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *