София


1. Групи за личен опит (нулево обучително ниво) – две/три групи в годината

водещи:  Милена Ташкова и София Фердинандова

2. Обучителни групи по психодрама в първо ниво(за психодрама-асистент)-

водещи: Георги Антонов, Милена Ташкова, Анелия Василева

3. Обучителни групи по психодрама във второ ниво

(психодрама-терапевт) –

водещи: Георги Антонов и Димо Станчев

Коментарите са забранени.