Архив

П О К А Н А

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА, ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ БЕРНХАРД АХТЕРБЕРГ

Пълноправен член на Камарата на Обучителните Институти към Европейската Асоциация по Фамилна Терапия и Европейската Федерация на Психодрама Обучителните Организации

И
„ПСИХОДРАМАТИЧНА РАБОТИЛНИЦА“

Организация за обучение, индивидуална и групова психотерапия

Ви канят за участие в
Конференция
„Покана за среща… Пътища“.

22.04 – 24.04.2016г.
гр. Велико Търново
В партньорство с Философски факултет, Катедра „Психология” и Център по психология
ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий”

Програмен комитет:                                     Организационен комитет:

Георги Антонов                                                      Мартин Николов – 0885 019 675
Д-р Димо Станчев                                                 Николета Виденова – 0887 726 852
Милена Ташкова                                                   Саша Димова – 0887 976 708
София Фердинандова
Анелия Василева

1. Конференцията ще се проведе от 22.04.2016 г. до 24.04.2016 г. в гр.В.Търново. Домакин на събитието ще е ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“

2. Заявки за водещи ще бъдат приемани до 11.03.2016 г. на e-mail: achterberg@abv.bg. Получаването на заявките ще бъде потвърждавано с обратен e-mail.

3. Основни тематични направления
• Психодрама;
• Системна индивидуална и фамилна терапия;
• Психоаналитични подходи.

4. В програмата на конференцията ще бъдат застъпени следните формати:
• уъркшопи (с продължителност от 90 до 135 минути);
• презентации (с продължителност 45 минути);
• представяне на случаи (с продължителност 45 минути).

5. Презентаторите в конференията ще бъдат разпределени на квотен принцип, като 2/3 ще бъдат за възпитаници на ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“ и „Психодраматична работилница“ и 1/3 за колеги от други обучителни и терапевтични организации.

6. За воденето на уъркшопи, презетнации или случаи не се заплаща хонорар. Презентаторите /основен водещ/ не заплащат такса участие в конференцията.

7. Разходи за пътни и настаняване на водещи не се покриват от организаторите.

8. Приходите от конференцията се използват за покриване на разходите, свързани с организирането ѝ.

9. Програмата на конференцията ще бъде обявена до 28.03.2016 г.

10. Водещите и участниците имат право да разпространяват безплатно свои рекламни и презентационни материали в рамките на конференцията.

11. Предложените заявки за участие ще бъдат разгледани и одобрявани от програмния комитет на конференцията.

12. С подаването на заявката си за участие, водещия утвърждава, че приема предложения регламент.

13. Заявка за участие като водещ или презентатор можете да изтеглите от тук.

При възникнали въпроси и затруднения, организационният екип е на разположение да съдейства.

Покана и регламент на конференцията можете да изтеглите от тук. /pdf/

Цени:

 • За цялата конференция с включен коктейл в събота вечер:
  • Студенти – 60 лв. /Удостоверява се със студентска книжка /
  • Работещи – 80 лв.
  • Организации – 90 лв.
  • Плащането се извършва на място или по банков път / за фактура/.
  • За фактура моля преведете сумата на:Първа Инвестиционна Банка (ПИБ)IBAN: BG66 FINV 9150 10UB 0511 84
   BIC: FINV BGSFДжи Ей – АНТ ЕООДОснование:  Участие в конференция – април 2016
  • За настоящи и бивши студенти /дипломирани от Института/ на ИПИГП Бернхард Ахтерберг  и обучаващите се в курс по Системна супервизия – 60 лева
   В цената е включен коктейлът в събота вечер.
 • За участие само в петък или неделя  – 30 лв.
 • За участие само в събота: – 50 лв. Ценатa включва и коктейлът.
 • За посещение само на отделен уъркшоп или презентация – 20 лева

––––––––––––––––––––––––––––––-

Системна Семейна Психотерапия и Психодрама

Семинара е част от обучителната програма на ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“ за Психодрама Терапевти и Семейни консултанти и е отворен за посещение на интересуващи се от темата хора които не участват в обучителния формат.
Семинара включва:

1. Теоретична част за системния подход онагледена със слайдове и примери от практиката:

– Аксиоми на комуникацията. Ниво на прагматиката.  Двойна връзка.

– Етапи на жизнения цикъл (кризи)

– Разбиране за система и изграждане на  системна хипотеза

-Начини на възникване на психосоматични и соматични проблеми следствие на дисфункция в двойката (семейството). Зрели и патологични механизми за справяне.  Примери и казуси от практиката.

2. Възможно ли е фактори като семейната реалност, в която сме израснали, семейните митове и истории и трансгенерационно предадените полови стереотипи да влияят върху нейното изграждане? Как нашите вярвания по отношение на половите роли се отразяват във връзките, които създаваме? Съществуват ли фактори, които в голяма степен предопределят свързването ни с определен човек в двойка? Добре ли е да ги знаем, за да можем да „менажираме” партньорските кризи по-успешно? Дали нашите разбирания за съдържанието на ролите мъж – жена и мъжко-женските отношения, отговарят на съвременната реалност и как се справяме с промените, които средата налага върху нашите стереотипи? И даваме ли си сметка за всички тези неща?

2. Допълнителни теми генерирани от интереса на участниците.

3. Представяне на модела STAR създаден от нас за работа със семейни двойки в група чрез системно мислене и използване на психодраматични техники –  презентиран на 26.09.2013г. на Световната конференция на EFTA в Истанбул. Симулация базирана на случай от практиката.

4. Демонстрация на психодраматична сесия през призмата на системния подход

Водещ семинара: Георги Антонов; кл. психолог,фамилен психотерапевт

Къде: гр. София, ул.“ Св.Св. Кирил и Методий“ 91

Кога: 23 и 24 ноември 2013

Събота: от 12.30 до 19 часа (без обедна пауза)

Неделя: от 09.30 до 17 часа

Такса: 70 лв. За организации: 90 лв.

Поради ограничените места – само след предварителна заявка на email: morenobg@abv.bg или тел 0896 70 88 70

Плащане: Може да се извърши по банков път или на място. За получаване на фактура моля преведете таксата на банковата сметка.
Банкова сметка:Юнионбанк, София, Клон Централен
IBAN: BG33CBUN91951000051184, BIG код: CBUNBGSF,
„Джи Ей-Ант” ЕООД

––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Велико Търново на 16 февруари 2013 година
Групата е предназначена за студенти и професионалисти от помагащите професии, както и за всеки, който би желал да изследва своя вътрешен свят със средствата на психодрамата, арттерапията и системния подход. Акцент на групата ще бъдат „неизследваните територии” на емоционалния живот – самооценка, чувство за лична ефективност, вътрешни и външни конфликти, проблематични модели на поведение и взаимоотношения – и начините да бъдат трансформирани и подобрявани те чрез научаване на едно по-дълбоко ниво. Ще бъде ползван потенциала на групата като „огледало” на личността и модел на външния свят, както и на психодраматичното разиграване като средство за разширяване на ролевия репертоар, спонтанността и креативноста на индивида. Целта на тренинга е да бъде подпомогнато личностното израстване на участниците, както и тяхната емоционална компетентност и опит – важна предпоставка за ефективността на всеки, който би желал пълноценно да работи и общува с хора.
Включването в групата става след изпращане на писмена заявка /която можете да изтеглите от тук/ по e – mail : morenobg@abv.bg и интервю с водещия.
Първата среща на групата дава възможност на участниците да се докоснат до метода , за да могат да вземат своето решение за продължаване на участието си в групата.
Водещ : Анелия Василева – психолог, психотерапевт, член на БАП /www.psihoterapy-bg.org /, вписана в националния регистър на психотерапевтите в България / рег.№: 025/, обучител към ИПИГП Бернхард Ахтерберг
e-mail morenobg@abv.bg , тел. 0896 70 88 72
Времетраене: 250 учебни часа /съгласно стандартите на Европейската федерация по психотерапия EAP/, разпределени в 12 съботно-неделни семинара веднъж месечно
Цена: 70, 00 лв. за уикенд
Начало: 16 и 17 февруари 2013 г.
Местата се ограничени. За стартиране на групата минималния брой участници е 12, а максималния – 16 .
При приключване на групата се издава сертификат, който е валиден за продължаване на обучение в избрана психотерапевтична модалност според стандартите на Българска Асоциация по Психотерапия.

––––––––––––––––

ГЕЩАЛТТ-ТЕРАПИЯ И ПСИХОДРАМА – ТОЧКА НА ПРЕСИЧАНЕ“- 2-ра част. Град СОФИЯ
Работа с рисунки и сънища

На 19 и 20 януари 2013 г. от 10 часа в град СОФИЯ ( БАН бл.8 зала 278 – срещу завод Електроника ) в рамките на програмата за обучение на психотерапевти към Института ще се проведе тематичен уъркшоп „ГЕЩАЛТТ-ТЕРАПИЯ И ПСИХОДРАМА – ТОЧКА НА ПРЕСИЧАНЕ“. Работа с рисунки и сънища.
Семинара е задължителен за членовете на обучителната група и е ОТВОРЕН ЗА УЧАСТИЕ НА ОГРАНИЧЕН БРОЙ ЖЕЛАЕЩИ, КОИТО НЕ СА В ОБУЧИТЕЛНАТА ПРОГРАМА.
Структурата на семинара включва кратка теоретична част за метода, демонстрация на гещалт-терапия с рисунки и сънища и трениране под директна супервизия в рамките на 20 учебни часа.
Такса участие 70 лв., заплащане на място. Желаещите да получат фактура, моля да преведат сумата на банковата сметка, посочена в сайта на ИПИГП Бернхард Ахтерберг www.moreno-bg.com
Не е задължително външни на програмата участници да имат опит с психодрама и гещалт-терапия.
На участниците се издава сертификат.
За да участвате в семинара заявете вашето желание на тел. 0896 70 88 72. Тъй като местата са ограничени ще вземем предвид поредността на постъпилите обаждания.

Очакваме Ви!
екип ИПИГП Бернхард Ахтерберг

–––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг

 Организира в град СОФИЯ лекция и семинар на тема:

“Невъзможната” мисия да си родител. Етапи и управление на жизнените кризи.

Най-вълнуващата и най-трудна работа на този свят е да си родител. Всички искаме да сме добри родители и се стараем да сме перфектни в този „невъзможен занаят”. Работим здраво. Денонощно. Понякога си мислим че се справяме, друг път сме отчаяни. Но за тази „професия” няма обективни критерии за успешност и често пъти сякаш няма правилни избори.

Въпреки всички тези особености, новината за раждане на дете е един от най-щастливите и запомнящи се мигове в живота на всеки. Миг след който ние не сме същите мъж и жена, след който нищо не е същото.
Факторите, които предопределят успешното родителстване са много. За част от тях знаем, за други се досещаме интуитивно, но има и такива, за чието съществуване дори не подозираме. Лекцията и семинарът “Невъзможната” мисия да си родител.Етапи и управление на жизнените кризи” са посветени именно на тези въпроси.

Лекцията ще обхване важни момента от живота на семейството и отглеждането на децата. Ще започнем с промените, които настъпват при двойката с появата на дете. Как се променя структурата и динамиката на взаимоотношенията в семейството? Кои са факторите, които ни помагат да изграждаме добра връзка с децата си или тъкмо обратното да изпращаме към тях противоречиви послания / с най-добри намерения на загриженост и любов/, които често водят до поведенчески и емоционални проблеми?
Значително внимание ще отделим на един особено значим период в развитието на детето – пубертета / самата дума често ни кара да настръхваме /. Колкото и да ни е тежко да отглеждаме и партнираме на тийнейджър, още по -тежко е за един тийнейджър да бъде „отглеждан” от своите родители…Кои са основните въпроси за разрешаване в тази възраст, от какво се обуславят и какви ползи или поражения могат да се случат според начина , по който родителстваме? Специалният период на юношеството не е случайно зададен от Създателя ни и ако ние родителите знаем как да подходим към тези „непознати”, в които се превръщат децата ни и към техните „странности”, то бихме могли да срещнем след време в тяхно лице едни зрели млади възрастни.

Ще поговорим и за това дали и до колко обръщаме внимание на собствените си потребности като личности, родители, партньори, докато отглеждаме децата си и как можем да балансираме различните си роли.

Двудневният семинар, последващ лекцията, е насочен към персоналното и по-задълбочено осъзнаване и разбиране за стила ни на родителстване и взаимоотношенията с партньора . Ще изследваме семейните сценарии – кой в каква роля в семейството влиза или бива натикван, особено в трудни, кризисни ситуации. Къде е отговора за повторенията на „грешките”, въпреки че често си даваме сметка за непродуктивността на конкретното поведение или роля? Как възникват семейните сценарии, кои са причините за съществуването им, какви са възможностите да ги променим?

Семинарът е изграден върху теоретичните концепти на системната фамилна терапия и включва теоретична част и техники на работа, както от този подход, така и от психодрамата, гещалт-терапията и арт-терапията. За да сте сигурни, че този семинар ще Ви бъде от полза или просто да повишите своята информираност, можете да посетите предшестващата го лекция, по време на която ще можете да научите повече за основните теми, включени в него, да зададете своите въпроси и се докоснете до уменията на водещите.

Лекция
Кога:24.01.2012 /вторник/, 19 – 21 часа (18.30 – 19 часа регистрация)
Къде: гр. София, ул.”Любен Каравелов” 15, Център за култура и дебат „Червената къща”, Червена зала – партер
Цена: 10 лв

Семинар
Кога:04-05.02.2012г. , 10 – 18 часа
Къде: гр. София, ул.”Любен Каравелов” 15,Център за култура и дебат „Червената къща” зала „Гъливер” ет.1
Цена: 90 лв, при заплащане до 17 часа на 01.02.2012г. и 110 лв след това.За организации до 01.02.2011г. – 110 лв. и130 лв. след това

Заявка за участие: Изтеглете от тук заявката за участие, попълнете я и я изпратете по e-mail на: morenobg@abv.bg

При участие и в лекцията и в семинара, лекцията е безплатна.

Плащане: Може да се извърши по банков път или на място.
Банкова сметка:Юнионбанк,
IBAN: BG33CBUN91951000051184, BIG код: CBUNBGSF,
„Джи Ей-Ант” ЕООД

Екип от водещи: Георги Антонов, Анелия Василева, Наталия Николова

Телефони за допълнителна информация и записване:
0898 632 148, 0896 708 872
Организатор: ИПИГП „Бернхард Ахтемберг”

Забележка: Семинарът ще се проведе при минимум 12 човека

––––––––––––––––––––––

Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг организира
лекция и семинар на тема

Прилики и разлики между структурата и взаимоотношенията  в голямата организацията и малкото семейство

Иновативен подход към разбирането ни за организационна структура и начина по който управляваме хора

Все повече организации по света и у нас полагат специална грижа и внимание за личностното развитие на своите мениджъри и служители. Познанието за самия себе си, способността да разсъждаваш върху причините и последствията от дадено свое поведение, да анализираш  отношенията си с другите, да влияеш върху своите силни и слаби страни, позволява на всеки един човек да бъде лидер на собствения си живот и да е достатъчно успешен във всяка сфера от него, разбира се и в професионалната.

Изхождайки от идеята, че всеки човек е една система, чиито вътрешни механизми действат по сходен начин, независимо от външните обстоятелства, ние искаме да разгледаме темата за „лидерството” и управлението на хора по един специфичен начин, търсейки приликите и разликите между голямата организация и малкото семейство.

Всъщност, организацията и семейството са две основни системи в съвременния живот, към които всеки от нас принадлежи. Често обаче ги разглеждаме като нещо различно или като нещо отделно. От 9 до 18 часа ще съм „шеф”, „лидер”, „служител”, „подчинен”, след това ще бъда „родител”, „партньор”, „син/дъщеря”, „съпруг/съпруга”….

Замисляли ли сме се някога обаче по какво си приличат тези две части в живота ни? И в какво са различни? И даваме ли си сметка, че това, което ги свързва, сме ние самите като човешки същества?

Тръгвайки от тези въпроси, бихме искали да ви представим идеята за управление на организациите през призмата на системния подход и да се докоснем до психологическите фактори, които ни помагат да бъдем добри (и не толкова) в управлението на хора.

За всички, които се вълнуват от тези и подобни въпроси, сме предвидили лекция, на която да поставим теоретичните основи на темата. На нея ще  дискутираме термини като система, промяна,  йерархия и граници. Ще се вгледаме в  образа на авторитета и отношението ни към него. Ще самоопределяме проявленията нагрижата и качеството на посланията, които отправяме към другите. Ще търсим отговори на въпроси, свързани с признаците за успех и ефективност на една организация и ще проследим как личното влияе на професионалното и обратно. Ще изследваме как  действаме при конфликт и как се намесваме по време на промяна. Ще се питаме може ли някой теоретично да ни научи как да сме лидери.

Планираният двудневен семинар, последващ лекцията, е насочен към персоналното и по-задълбочено изследване на тези теми. Ще анализираме влиянието на семейната култура върху уменията да управляваме хора и ще разглеждаме конкретни казуси от управленския опит на участниците. По време на семинарните занятия ще следваме максимата, че сме толкова по-успешни в живота си, колкото по-добре познаваме себе си, защото ние вярваме, че знанието идва чрез четенето, а истинското познание – чрез преживяването.

 Кога: Лекция: 18.01.2012, 19-21 часа
Семинар: 26–27.01.2012

Къде: Бест Уестърн Сити Хотел, ул. „Стара Планина” 6

Заявка за участие: Изтеглете от тук заявката за участие, попълнете я и я изпратете по e-mail на: morenobg@abv.bg

Цени: Лекция: 20 лв.
Семинар: 160 лв. при заплащане до 25.01.2012 и 190 лв след това.

При участие на повече от един представител на една организация, цената до  25.01.2012 е 130 лв и 160 лв след това

Плащане: Може да се извърши по банков път или на място

Банкова сметка: Юнионбанк,
IBAN: BG33CBUN91951000051184, BIG код: CBUNBGSF,
„Джи Ей-Ант” ЕООДBG33CBUN91951000051184, BIG код: CBUNBGSF
“Джи Ей-Ант” ЕООД

Екип от водещи:  Наталия Николова, Георги Антонов, Анелия Василева,

Телефон за допълнителна информация и записване: 0898 632 148; 0896 708 872

Организатор: ИПИГП „Бернхард Ахтемберг”

Забележка: Семинарът ще се проведе при минимум 12 човека.

–––––––––––

Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг организираЛекция и семинар

“Невъзможната” мисия да си родител*
Етапи и управление на жизнените кризи*

Най-вълнуващата и най-трудна работа на този свят е да си родител. Всички искаме да сме добри родители и се стараем да сме перфектни в този „невъзможен занаят”. Работим здраво. Денонощно. Понякога си мислим че се справяме, друг път сме отчаяни. Но за тази „професия” няма обективни критерии за успешност и често пъти сякаш няма правилни избори.
Въпреки всички тези особености, новината за раждане на дете е един от най-щастливите и запомнящи се мигове в живота на всеки. Миг след който ние не сме същите мъж и жена, след който нищо не е същото.
Факторите, които предопределят успешното родителстване са много. За част от тях знаем, за други се досещаме интуитивно, но има и такива, за чието съществуване дори не подозираме. Лекцията и семинарът “Невъзможната” мисия да си родител.Етапи и управление на жизнените кризи” са посветени именно на тези въпроси.

Лекцията ще обхване важни момента от живота на семейството и отглеждането на децата. Ще започнем с промените, които настъпват при двойката с появата на дете. Как се променя структурата и динамиката на взаимоотношенията в семейството? Кои са факторите, които ни помагат да изграждаме добра връзка с децата си или тъкмо обратното да изпращаме към тях противоречиви послания / с най-добри намерения на загриженост и любов/, които често водят до поведенчески и емоционални проблеми?
Значително внимание ще отделим на един особено значим период в развитието на детето – пубертета / самата дума често ни кара да настръхваме /. Колкото и да ни е тежко да отглеждаме и партнираме на тийнейджър, още по -тежко е за един тийнейджър да бъде „отглеждан” от своите родители…Кои са основните въпроси за разрешаване в тази възраст, от какво се обуславят и какви ползи или поражения могат да се случат според начина , по който родителстваме? Специалният период на юношеството не е случайно зададен от Създателя ни и ако ние родителите знаем как да подходим към тези „непознати”, в които се превръщат децата ни и към техните „странности”, то бихме могли да срещнем след време в тяхно лице едни зрели млади възрастни.
Ще поговорим и за това дали и до колко обръщаме внимание на собствените си потребности като личности, родители, партньори, докато отглеждаме децата си и как можем да блансираме различните си роли.

Двудневният семинар, последващ лекцията, е насочен към персоналното и по-задълбочено осъзнаване и разбиране за стила ни на родителстване и взаимоотношенията с партньора . Ще изследваме семейните сценарии – кой в каква роля в семейството влиза или бива натикван, особено в трудни, кризисни ситуации. Къде е отговора за повторенията на „грешките”, въпреки че често си даваме сметка за непродуктивността на конкретното поведение или роля? Как възникват семейните сценарии, кои са причините за съществуването им, какви са възможностите да ги променим?

Семинарът е изграден върху теоретичните концепти на системната фамилна терапия и включва теоретична част и техники на работа, както от този подход, така и от психодрамата, гещалт-терапията и арт-терапията. За да сте сигурни, че този семинар ще Ви бъде от полза или просто да повишите своята информираност, можете да посетите предшестващата го лекция, по време на която ще можете да научите повече за основните теми, включени в него, да зададете своите въпроси и се докоснете до уменията на водещите.

Лекция
Кога:25.11.2011 /петък/
Къде: гр. София, хотел Бест Уестър Сити Хотел, ул. „Стара Планина” 6
Цена: 10 лв

Семинар
Кога: 26-27.11.2011
Къде: гр. София, Център за култура и дебат „Червената къща”
Цена: 90 лв, при заплащане до 11.11.2011 и 110 лв след това

При участие и в лекцията и в семинара, лекцията е безплатна.
Плащане: Може да се извърши по банков път или на място.
Банкова сметка:Юнионбанк,
IBAN: BG33CBUN91951000051184, BIG код: CBUNBGSF,
„Джи Ей-Ант” ЕООД
Екип от водещи: Георги Антонов, Анелия Василева, Наталия Николова

Телефон за допълнителна информация и записване: 0898 632 148, 0896 708 872
Организатор: ИПИГП „Бернхард Ахтемберг”
www.moreno-bg.com
Забележка: Семинарът ще се проведе при минимум 12 човека

––––––––––––-

Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Пловдив

Водещ : Анелия Василева – психолог, психотерапевт, член на БАП /www.psihoterapy-bg.org /, вписана в националния регистър на психотерапевтите в България / рег.№: 025/, обучител към ИПИГП Бернхард Ахтерберг

e-mail morenobg@abv.bg , тел. 0896 70 88 72

Групата е предназначена за студенти и професионалисти от помагащите професии, както и за всеки, който би желал да изследва своя вътрешен свят със средствата на психодрамата, арттерапията и системния подход.. Акцент на групата ще бъдат „неизследваните територии” на емоционалния живот – самооценка, чувство за лична ефективност, вътрешни и външни конфликти, проблематични модели на поведение и взаимоотношения – и начините да бъдат трансформирани и подобрявани те чрез научаване на едно по-дълбоко ниво. Ще бъде ползван потенциала на групата като „огледало” на личността и модел на външния свят, както и на психодраматичното разиграване като средство за разширяване на ролевия репертоар, спонтанността и креативноста на индивида. Целта на тренинга е да бъде подпомогнато личностното израстване на участниците, както и тяхната емоционална компетентност и опит – важна предпоставка за ефективността на всеки, който би желал пълноценно да работи и общува с хора.

Включването в групата става след  изпращане на писмена заявка /която можете да изтеглите от тук/  по e – mail : morenobg@abv.bg и  интервю с водещия. Час за интервю се уговаря индивидуално по телефон или по e – mail след получаване на заявката.

 

Времетраене: 200 учебни часа, разпределени в 10 съботно-неделни семинара веднъж месечно

Цена: 70, 00 лв. за уикенд

Начало: 12-13 ноември 2011 г., край: юли 2012 г.

За стартиране на групата минималния брой участници е 12, а максималния – 16 .

След заявено участие и успешно преминало интервю първия тренинг се заплаща авансово по банков път на: Джи Ей – АНТ ЕООД, София , МКБ Юнионбанк,  ФЦ Сердика,  IBAN  BG33 CBUN 9195 1000 0511 84

При приключване на групата се издава сертификат, който е валиден за продължаване на обучение в избрана психотерапевтична модалност според стандартите на Българска Асоциация по Психотерапия.

––––––-

Психодраматична работилница към ИПИГП“ Бернхарт Ахтерберг“ стартира обучителна група първо ниво – психодрама асистент във гр. Велико Търново.

В нея могат да участват всички, които имат група за личен опит. На успешно завършилите се издават сертификати, които са международни признати.
Групата ще се провежда един уикенд, веднъж месечно, по договорка на членовете на групата.
За да участвате в групата е необходимо е да се запишете на предварително, безплатно интервю на тел. 0885 11 58 29 Люба Цанова.
Водещи: Милена Ташкова и Люба Цанова

супервизор: Георги Антонов
За повече информация: www.psychodrama17.com

–––––––

Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг организира

Лекция и семинар
Прилики и разлики между структурата и взаимоотношенията в голямата организацията и малкото семейство

Организацията и семейството са основни системи в съвременния живот. Често обаче ги разглеждаме като нещо различно или като нещо отделно. От 9 до 18 часа ще съм „шеф”, „лидер”, „служител”, „подчинен”, след това ще бъда „родител”, „партньор”, „син/дъщеря”, „съпруг/съпруга”….
Замисляли ли сме се някога по какво си приличат тези две части в живота ни? И в какво все пак са различни? И даваме ли си сметка, че това, което ги свързва сме ние самите като човешки фактор?
Тръгвайки от тези въпроси, ние искаме да ви представим идеята за управление на организациите през системния подход и да се докоснем до психологическите фактори, които ни помагат да бъдем добри (и не толкова) в управлението на хора. И да откриваме кое е общото и различното между „главните роли” от нашето ежедневие.
На предстоящата лекция ще дискутираме термини като система и промяна, йерархия и граници. Ще се вгледаме в образа на авторитета и отношението към него. Ще самоопределяме проявленията на грижа на работното място, както и качеството на посланията, които отправяме към другите. Ще търсим отговори на въпроси свързани с признаците за успех и ефективност на една организация и как личното влияе на професионалното и обратно. Ще изследваме как действаме при конфликт и се намесваме по време на промяна. Ще си зададем въпроса какво ни прави добри лидери? Дали можем да станем такива само през образование и четене на книги или е нужно нещо повече?
Двудневният семинар, последващ лекцията, е насочен към персоналното и по-задълбочено изследване на тези теми. Ще анализираме влиянието на семейната култура върху уменията да управляваме хора и ще разглеждаме конкретни казуси от вашия управленски опит. По време на него ще следваме максимата, че сме толкова по-успешни в живота си, колкото по-добре познаваме себе си, защото ние вярваме, че истинското знание идва чрез четенето, а истинското познание чрез преживяването.

Кога: Лекция: 28.10.2011, 19 – 21 часа
Семинар: 29–30. 10.2011, 10-18 часа и двата дни

Къде: хотел Бест Уестър Сити Хотел, ул. „Стара Планина” 6

Цени: Лекция: 20 лв
Семинар: 160 лв, при заплащане до 25.10.2011, 190 лв след това
При участие на повече от един представител на една организация,цената до 25.10 е 130 лв и 160 лв след това
Плащане: Може да се извърши по банков път или на място.
Банкова сметка:Юнионбанк,
IBAN: BG33CBUN91951000051184, BIG код: CBUNBGSF,
„Джи Ей-Ант” ЕООД

Екип от водещи: Георги Антонов, Анелия Василева, Наталия Николова

––––––––––––-

Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг организира
Лекция и семинар
“Избор на партньор и развитие на двойката”

„… и заживели щастливо…”

Един от основните стремежи на всеки човек е да принадлежи в удовлетворяваща и балансирана интимна връзка. Някой от нас са се докосвали до “идеалната връзка”, други са успявали да останат дълго в нея, трети все още я търсят. Възможно ли е фактори като семейната реалност, в която сме израснали, семейните митове и истории и трансгенерационно предадените полови стереотипи да влияят върху нейното изграждане? Как нашите вярвания по отношение на половите роли се отразяват във връзките, които създаваме? Съществуват ли фактори, които в голяма степен предопределят свързването ни с определен човек в двойка? Добре ли е да ги знаем, за да можем да „менажираме” партньорските кризи по-успешно? Дали нашите разбирания за съдържанието на ролите мъж – жена и мъжко-женските отношения, отговарят на съвременната реалност и как се справяме с промените, които средата налага върху нашите стереотипи? И даваме ли си сметка за всички тези неща?

И още: как през насладата, споделяйки живота си с другия можем да се натъкнем на трудности във взаимоотношенията, които да ни накарат да страдаме? Как ще разкодираме посланието: “Толкова много се обичахме, а сега не можем дори да се погледнем”?
Това са само част от въпросите, чийто универсални и общочовешки отговори ще се опитаме да дадем по време на лекцията. Тя е за всички, които искат да повишат информираността си по предложените теми, зададат своите въпроси и се докоснат до уменията на водещите.
Тези от вас, които търсят персонални отговори или имат нужда от по-задълбочено познание, ще могат да го направят по време на двудневния семинар “Избор на партньор и развитие на двойката”. Той е насочен към изследване на нашите представи за това какви трябва да са отношенията между половете и как те влияят върху потребностите, които имаме и предявяваме към партньора си. В него работим с нашите вярвания – собствени и наследени от семейството и културата и свързаните с тях очаквания, които имаме към другия пол и разширяваме познанието си за моделите ни на поведение в партньорската двойка.
Семинарът е изграден върху теоретичните концепти на системната фамилна терапия и включва техники на работа, както от този подход, така и от психодрамата, гещалт-терапията и арт-терапията.

Лекция
Кога:  14.10.2011 /петък/ от 19:00 до 21:00 ч.
Къде: гр. София, хотел Бест Уестър Сити Хотел, ул. „Стара Планина” 6
Цена: 10 лв.

Семинар
Кога: 15 – 16. 10. 2011 г. от 10:00 до 17:00 ч.
гр. София, Център за култура и дебат „Червената къща”
Цена: 90 лв, при заплащане до 12.10.2011, 110 лв след това

При участие и в лекцията и в семинара, лекцията е безплатна.
Плащане: Може да се извърши по банков път или на място.
Банкова сметка:Юнионбанк,
IBAN: BG33CBUN91951000051184, BIG код: CBUNBGSF,
„Джи Ей-Ант” ЕООД
Екип от водещи: Георги Антонов, Анелия Василева, Наталия Николова

Телефон за допълнителна информация и записване: 0898 632 148, 0896 708 872
Организатор: ИПИГП „Бернхард Ахтемберг”
www.moreno-bg.com
Забележка: Семинарът ще се проведе при минимум 12 човека

–––––––

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *