Екип

Учредители:

 1. . Георги Антонов     Георги Антонов    
 • Клиничен психолог, психотерапевт, психодрама обучител и супервизор.
 • Основател и съпредседател на Институт по Психодрама, Индивидуална и       Групова Психотерапия           „Бернхард Ахтерберг”, член на Федерацията на            европейските психодрама тренинг организации – FEPTO.
 • Магистър по психология –         СУ „Св. Климент Охридски”
 • Специалност по Клинична психология  – Медицински университет, София.
 • Психодрама терапевт – дипломиран към Институт по психодрама Елла Мей Шерън, Кьолн, Германия
 • Фамилен психотерапевт – дипломиран към Лондонски институт по фамилна психотерапия
 • Специализация по Лечение и психологична подкрепа на лица, зависими от опиати – дипломиран към Медицински институт за изследвания и тренинг по психотерапия на зависимости, Италия, съвместно с Калифорнийски университет, Сан Диего, САЩ
 • Председател на Българска Асоциация по Психотерапия (2009 – 2012 г.), Квалифициран член, вписан в Регистъра на психотерапевтите към БАП
 • Член и екс-председател на Българското дружество по психодрама и групова терапия
 • Член на Българска Асоциация по Фамилна Терапия
 • Частно практикуващ психотерапевт – индивидуална, семейна и групова психотерапия ; психодрама обучител и супервизор в тренинговата програма на ИПИГП Бернхард Ахтерберг;  обучител в програма по Семейно и брачно  консултиране и психотерапия към ИПИГП Бернхард Ахтерберг

e-mail  george_antonov@abv.bg

тел. 0896 70 88 70  

2. Димо Станчев

e-mail dimostantchev@hotmail.com

тел. 0887 24 34 77 (до 10.00 и след 22.00)

Състав:

 1. Д-р Елла Мей Шерън    ella mea shearon

Елла Мей Шерън е доктор по психология, ученичка е на Джейкъб Морено и Зерка Морено, основателка и ръководител на свой Институт по Психодрама в Кьолн от 1976г. Отива в Германия една година след смъртта на Морено. Преди това е работила в САЩ като психодрама-терапевт както и професор в университет.  В САЩ, Германия и други европейски държави тя е организирала уъркшопи по психодрама към различни университети, клиники, национални и международни конгреси, в радиото и телевизията. Д-р Елла Мей Шерън е дипломиран психодрама-водещ към Института на Морено в Бейкън, Ню Йорк и всепризнат обучител (трейнер, обучител и практик) на Американския Ръководство на изпитващите по Психодрама, социометрия и групова психотерапия; това е най-високото признание за един психодрама-обучител/трейнер. От 1996-1998 е ръководен представител и секретар в FEPTO (Федерация на европейските обучителни организации по психодрама). Тя е член на следните организации и представителства:

 • Международно Обединение за групова психотерапия и психодрама
 • Немски работен съюз за групова психотерапия и групова динамика
 • Американско общество за групова психотерапия и психодрама
 • Федерация на обучителите по психодрама в САЩ
 • Европейско общество по хуманистична психология
 • немско общество за хуманистична психология
 • международния биографичен център
 • Кой кой е в света
 • Федерация на европейските обучителни организации по психодрама

Institut für Psychodrama,

dr. Ella Mae Shearon

Unter Goldschmied 7

D – 50667 KÖLN, Germany

ellapsychodrama2@aol.com

2. Шантал Нев

Chantal Neve Hanquet

e-mail chantal.hanquet@swing.be

тел. 0032 477850103

3.София Фердинандова

4.Милена Ташкова

5. Анелия Василева

 

психолог, психотерапевт, психодрама обучител, супервизор на социални работници за деца и семейства.
Магистър по психология , магистър по социална работа за деца и семейства;
Психодрама терапевт – дипломиран към Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг , София
Придобита квалификация за индивидуална и групова супервизия към Институт по социални дейности и практики,
Специализация по  приемна грижа в Гьотеборг и Фалкьопинг, Швеция  към Скандинавската асоциация по приемна грижа.
Частно практикуващ психотерапевт – индивидуална и групова психотерапия , работа с деца и родители, супервизия на помагащи професионалисти;
психодрама обучител  в тренинговата програма на ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“
0896 70 88 72

.

6. Люба Цанова

психолог, психотерапевт, психодрама обучител, супервизор и обучител на соцаилни работници и специалисти в сферата  на социалните услуги

Магистър по психология , магистър по социални дейнсти;

Психодрама терапевт – дипломиран към Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг , София

Член на Българска Асоциация по Психотерапия

Частно практикуващ психотерапевт – индивидуална и групова психотерапия в гр. Велико Търново, гр. София и гр. Русе,  супервизия на помагащи професионалисти;

психодрама обучител  в тренинговата програма на ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“

e-mail : ljuba@abv.bg

0885 115 829

0887 720 122

7 . Мариела Михайловаmariela_mihailova

психолог, психотерапевт, психодрама-водещ, тренинг-обучител

Магистър по психология със специализации по Клинична и консултативна психология и Социална психология; Магистър по педагогика

Психодрама терапевт – дипломиран към Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия„БернхардАхтерберг“, София

Член на Българското дружество по психодрама и групова терапия

Дългогодишен училищен психолог

Частнопрактикуващ психотерапевт – индивидуална и групова психотерапия, работа с деца и родители

Психодрама-водещ на групи за собствен опит към  ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“

Водещ на групи за деца в Психодраматично пространство „Изразявам себе си“ към  Психологически център „Аз и Ние“

mariela1@abv.bg

0899995944

 

8. Теодора Гергинова teodora_gerginova

Магистър по психология със специализации по Клинична и консултативна психология и Социална психология. Дипломиран психодрама терапевт към Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия „Бернхард Ахтерберг“. В момента завършва обучението си за фамилен терапевт към Института.

Има опит във водене на психотерапевтични групи и бизнес тренинги, както и в индивидуалното и фамилното консултиране и психотерапия. Участвала е в адаптирането и развиването на психологически тестове за възрастни и деца.

В момента е водещ на групи за собствен опит към Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия „Бернхард Ахтерберг“, София.

teodora_gerginova@abv.bg

0898 751 694, 0887 148 257

 

9. Саша Димова

sashaпсихолог, психотерапевт

 • Магистър по психология – ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“
 • Психодрама терапевт – дипломиран към Институт по индивидуална и групова психотерапия Бернхард Ахтерберг
 • Позитивен психотерапевт – дипломиран към WIPP
 • Частна практика като психотерапевт – индивидуална и групова психотерапия  на деца и възрастни – гр.Велико Търново
 • Водещ на групи за личен опит към ИПИГП Бернхард Ахтерберг
 • В момента се обучава за фамилен консултант към ИПИГП Бернхард Ахтерберг

e-mail : saschadi@abv.bg

тел. 0887 97 67 08

 

10. Татяна Енчева    tatyana

Психолог, психотерапевт

 • Магистър по психология – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий ”
 • Позитивен психотерапевт сертифициран към Висбаденската Академия по позитивна психотерапия
 • Психодрама терапевт – дипломиран към Институт по индивидуална и групова психотерапия Бернхард Ахтерберг
 • Частна практика като психотерапевт – индивидуална и групова психотерапия  на деца, юноши и възрастни в гр. Велико Търново, супервия на помагащи специалисти – гр.Велико Търново
 • Водещ на групи за личен опит към ИПИГП Бернхард Ахтерберг
 • Към момента се обучава за фамилен консултант към ИПИГП Бернхард Ахтерберг

e-mail : sdrj_em@avb.bg

тел. 0888 34 84 86

Коментарите са забранени.